ASCA (Saccharomyces Cerevisiae Antikoru) Testi ve ASCA IgA Nedir ?

ASCA (Saccharomyces Cerevisiae Antikoru) IgG-IgA testleri nispeten yeni testlerdir ve başlıca Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı gibi İnflamatuvar Barsak Hastalıklarının (İBD) tanısında kullanılırlar.

Bu organizma yaygın olarak Mayalı yiyeceklerin hazırlanmasında, Bira ve Şarap yapımında kullanılır ve bu işle uğraşan kişilerde bu organizmaya karşı duyarlılık geliştiği bilinir.

ASCA testi, IBD düşlünülen hastalarda başlangıçta ve tanı konulamamış Kolit’lerde önerilmektedir.

Klinik bulgular ile birlikte güçlü ASCA pozitifliği büyük oranda tanıyı kolaylaştırır ve invazif testlere gerek kalmayabilir.

ASCA IgA Nedir ?

Özellikle  ASCA IgG ve IgA’nın her ikisinin birlikte yüksek seviyelerdeki pozitifliği  Crohn Hastalığı (CD) için güçlü bir göstergedir.

ASCA ailesel geçiş gösterebilir ve CD hastalarının 1. derece akrabalarının  yaklaşık  % 20’sinde bu antikorlara rastlanmaktadır.

Genellikle ASCA pozitif olan IBD hastalarında fenotipik bulgular CD’ benzerlik gösterirken, ASCA negatiflerde Ülseratif Kolit (UC) benzeridir.

Spesifikliği arttırmak için ASCA ve ANCA test sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.

ASCA özellikle ANCA ile kombine  edildiğinde ‘’Belirsiz Form Kolit’’ vakalarını çözümlemede çok büyük fayda sağlar. Bu vakalar;

ASCA pozitif, pANCA negatif ise Crohn Hastalığı,

ASCA negatif, pANCA pozitif ise Ülseratif Kolit olarak değerlendirilmelidir.

Serolojik markerların negatif olması IBD hastalığını ekarte ettirmez.

ASCA’nın varlığı daha çok İncebarsak hastalıkları ile, pANCA varlığı ise Kolon hastalıkları ile ilişkilidir.

ANCA’da olduğu gibi ASCA seviyeleri, hastalığın aktivitesi ile ilgili değildir.

CD’da % 50-80 ASCA IgG ve % 35-50 ASCA IgA antikorları bulunmaktadır. Bu oran UC’te % 2-14 ve sağlıklı kontrollerde ise % 1-7’dir.

ASCA CD için % 88 spesifik’tir.