Asetaminofen Testi ve Zehirlenmesi

Asetaminofen bir ağrı kesicidir ve testi başlıca aşırı doz ve zehirlenme durumlarının belirlenmesinde ve takibinde kullanılır.

Asetaminofen, Dünyada en fazla kullanılan analjezik ve antipiretik’tir.

Gastrointestinal sistemden süratle emilerek, terapötik dozda alınması durumunda yaklaşık 30-60 dakika sonra kanda maksimum konsantrasyona ulaşır.

Aşırı doz alınması durumunda maksimum kan seviyesine ulaşılması daha uzun sürebilir.

Yıkılımı Karaciğer‘de gerçekleşir.

Asetaminofen Testi 

İlacın toksik dozda alınması durumunda, Karaciğerdeki glutatyon depoları süratle tükeneceğinden, bu toksik ara ürünün nötralize edilmesi mümkün olmaz.

Böyle bir durumda, bu toksik ara ürün hücre proteinleri ile reaksiyona girerek hücrelerde nekrotik değişiklikler meydana getirmeye başlar.

Zehirlenme şüphesinde testi yapılabilir.

Asetaminofen Zehirlenmesi Belirtileri

Çok şiddetli olmadığı sürece, Asetaminofen toksikasyonunda, genellikle ilk 24 saat içinde değişen derecelerde İştahsızlık, Bulantı ve Kusma dışında bir belirti olmaz.

24-72 saat içinde sağ üst kadranda ağrı,

AST, ALT aktivitelerinde artış,

zehirlenme şiddetliyse serum Bilirubin konsantrasyonunda yükselme ve

PT testinde uzama meydana gelir.

Zehirlenmenin üçüncü safhası olarak kabul edilen 72-96 saat arası dönemde, kusma ve Karaciğer yetmezliği belirtileri daha belirgin hale gelir. AST, ALT, Bilirubin ve Protrombin zamanı değerleri maksimuma çıkar.

Böbrek yetmezliği ve Pankreatit bu dönemde meydana gelir.

Karaciğerdeki hasarın düzelmeye başlaması 5.günden itibaren başlar. Aksi halde genel durum süratle kötüleşerek multiple organ yetmezliği tablosu ortaya çıkar ve yaşam kaybı meydana gelebilir.

Normal koşullarda yarılanma süresi 4 saatten daha kısa olduğu halde, toksik dozlara çıkıldığında bu süre uzar.

Akut vakalarda, 24 saat içinde 140 mg/kg’dan veya yetişkinlerde 7.5 gramdan daha yüksek dozda alınan Asetaminofen’in, tedavi edilememesi halinde Karaciğer hasarına neden olması beklenir.

Değerlendirme:

Asetaminofen toksikasyonuna maruz kalan bir hastanın izlenmesi sırasında ilacın alınmasının üzerinden 2 saat geçmeden örnek almaya çalışılmamalıdır.

İlacın yarılanma ömrünün izlenmesi için, en azından dörder saat aralıklarla numune alınabilir.

Elde edilen ölçüm neticelerinin Rumack nomogramına işlenmesi sonucunda, hastanın Hepatotoksite riski altında olup olmadığı ve dolayısıyla N-asetilsistein tedavisine ihtiyaç bulunup bulunmadığına karar verilebilir.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Tedavi edici kan düzeyinin izlenmesi amacıyla isteniyorsa numune, sonraki dozdan hemen önce alınmalıdır. Zehirlenme takibi amacıyla çalışma yapılıyorsa ilacın alındığı saat ve muhtemel miktarı kaydedilmelidir.

Referans Aralığı:

Terapötik konsantrasyon: < 50 µg/mL

Toksik konsantrasyon : > 120 µg/ml