Asit Fosfataz Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Asit Fosfataz testi Prostat Kanseri‘ninin tespiti amacıyla istenirse de artık PSA istendiğinden günümüzde kullanımı büyük ölçüde terk edilmiştir.

Asit Fosfataz Testi Nedir  ?

Asit Fosfataz, Eritrositler, Trombositler, Dalak, Karaciğer, Böbrek, Kemik ve Prostat başta olmak üzere pek çok dokuda bulunan bir enzim olduğu halde, klinik uygulamada en fazla Prostat kaynaklı Asit Fosfataz üzerinde durulur.

Diğer parametrelerle birlikte, Prostat Kanserinin evrelendirilmesinde yararı olabileceği kabul edilir.

Asit Fosfataz Yüksekliği Neden Olur ?

Primer Prostat Kanseri teşhisi amacıyla tek başına kullanılması tavsiye edilmez. Bu amaçla kullanılan Prostat Spesifik Antijen (PSA) testine ek olarak kullanılabileceği gibi, Prostata Spesifik Asit Fosfataz ölçümü tercih edilmesi daha uygundur.

Mevcutsa, kanser dokusunun Prostat kapsülünü aşıp aşmadığının veya Metastatik Prostat Kanseri bulunup bulunmadığının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Prostat dışındaki bazı dokularda da (Karaciğer, Dalak, Eritrositler, Trombositler ve Kemik iliği) Asit Fosfataz bulunduğu ve bu dokulardaki bazı hastalıkların düzeyinde artışa neden olabileceği dikkate alınmalıdır.

Prostat dışı nedene bağlı Asit Fosfataz aktivitesi yükselmesi ;

Kemiklerin Prostat dışı kanserlerle invazyonu

Miyelositik Lösemi

Gaucher Hastalığı ve

Neimann-Pick hastalığında görülür.

Numune :

Serum.

Numunenin hemen analiz edilmeyecek olması halinde, her 1 mL serum başına 5 M Asetik Asitten 50 µL katılarak asidifiye edilmesi tavsiye edilmektedir.

Numunenin Rektal muayene, Transüretral rezeksiyon ve Prostat masajı gibi uygulamalardan sonra alınmaması gerekir.

Lipeminin interferans yapıcı etkisinden korunmak amacıyla, numunenin açlıkta alınması önerilir.

Referans Aralığı :

Erkek : 0 – 7 U/L

Kadın : 0 – 6 U/L