ASO Nedir, Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri ?

ASO (Anti-Streptolizin Q) Testi, A grubu Streptokok Bakterileri’ne karşı oluşmuş olan antikorun ölçüldüğü bir kan testi’dir.

Özellikle Çocuk Sağlığı uzmanları’nın sık istediği bu testi yakından tanıyalım.

 

 

ASO Nedir ?

A Grubu Streptokok Bakterileri‘nin vücutta oluşturduğu enfeksiyona yanıt olarak ASO olarak bilinen bir antikor üretilir.

İşte bu antikor kanda ölçülerek bu bakterilerle vücutta enfeksiyon var mı veya daha önce oluşup oluşmadığı anlaşılır.

A Grubu Streptokok Bakterileri Romatizmal Ateş, Kızıl, Bakteriyel Endokardit, Glomerülonefrit ve Strep Boğazı gibi önemli hastalıklara yol açan bir bakteri’dir.

Özellikle çocukluk çağında bu bakterilerce oluşan strep boğaz enfeksiyonları (Boğaz ağrısı, Lenf bezlerinde büyüme, yutma güçlüğü, ateş) zamanında tespit edilip antibiyotiklerle tedavi edilmezse bakteriler vücutta kalır.

Bu, Endokardit yani Kalp iç zarının iltihabı, Glomerülonefrit yani Böbrek iltihabı, Romatizmal Ateş yani eklemleri ve kalbi de tutan ciddi bir hastalık gibi komplikasyonlara yol açabilir.

İşte ASO testi yüksekse bu bakterilerce enfeksiyon var veya daha önce oluşmuş denir ve bu ciddi komplikasyonların oluşmaması için antibiyotik tedavisi de dahil önlemler alınır.

 

 

ASO Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan bir tüp kan ile çalışılır.

Sonuçlar yaklaşık 3-4 saat içinde çıkar.

Çoğunlukla, tanıyı doğrulamak ve enfeksiyonun yeni mi yoksa eski mi olduğunu anlamak için her 10-14 günde bir ASO bakılır. Yaklaşık 1.5- 2 ay boyunca bu izleme devam edilir ki bu seri ölçümlere ASO titre ölçümü denir.

 

 

ASO Testi Kimlerde Yapılır ?

ASO testi özellikle çocuklarda, ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve yutma güçlüğü gibi belirtilerle giden streptokok enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğini anlamak için yapılır.

Genelde bu çocuklarda uzun süredir devam eden Bademcik iltihabı vardır.

ASO yüksekliği olduğunda, bir antibiyotik tedavisine başlanıp, streptokok enfeksiyonu tedavi edilebilir.

Bazen de yine özellikle Çocuk Doktorları Endokardit, Romatizmal Ateş, Kızıl hastalığı
Glomerulonefrit yada İmpetigo gibi deri hastalığı olan çocuklarda bu durumun nedeninin Streptokok enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için isterler.

Glomerulonefrit (Böbrekleri etkileyen iltihap) ile ilişkili belirtiler şunlardır:

Yüz, göz, alt ekstremite veya karın şişmesi
İdrarda kan nedeniyle kahverengi, pas rengi veya koyu idrar (Hematüri denir)
Azaltılmış idrar çıkışı, idrar problemleri
Zayıflık ve yorgunluk
Kaslarda ve eklemlerde ağrı
Hipertansiyon
Karın ağrısı.

Romatizmal Ateş belirtileri ise şunlardır:

Ateş
Eklem ağrısı
Kalp iltihabı ile nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı
Karın ağrısı
Deri döküntüleri ve deri nodülleri
Hızlı sarsıntılı hareketler (kore denir)

ASO Test Sonuçlarının Önemi Nedir ?

ASO Pozitif yani ASO antikoru kanda var ve yüksek ise (ASO > 200 U/ml) kişi bu bakterilerle enfeksiyon geçirmiş veya geçiriyor demektir. Titre artışı varsa genelde yeni enfeksiyon’dur.

ASO seviyesi, Boğaz enfeksiyonundan yaklaşık 4 hafta sonra en yüksek seviyesine ulaşır. Daha sonra, enfeksiyon çözülür veya ortadan kaldırılırsa, seviyeler düşer. Seviyelerin saptanamaz hale gelmesi 12 ay’ı bulabilir.

Gerekli görürse doktor antibiyotik tedavisi ile hastalığı tedavi eder ve böylece üstte saydığımız tehlikeli komplikasyonlar önlenmiş olur.

Halen alınmakta olan bazı ilaçlar, testin sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle, ASO testi yaptıracaklar, şu anda almakta olduğu ilaçları doktoruna bildirmelidir.

ASO Normal Değerleri Kaç Olmalıdır ?

Normalde 200 U/ml’den düşük olmalıdır.