ASO Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Anti-Streptolizin Q (ASO) kişinin yakın geçmişte veya halen A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Çok istenen testlerdendir.

ASO Nedir ?

A Grubu Beta Hemolitik Streptokok‘lar, Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (Faringotonsillit), İmpetigo ve Piyoderma gibi cilt enfeksiyonlarına neden olmanın yanı sıra, Akut Romatizmal Ateş ve Glomerülonefrit gibi nonspüratif komplikasyonlara yol açmaları sebebiyle klinik açıdan büyük önem taşır.

Poststreptokoksik Glomerülonefrit tablosu akut enfeksiyondan yaklaşık 10 gün, Akut Romatizmal Ateş tablosu ise yaklaşık 20 gün sonra ortaya çıkar.

Streptococcus Pyogenes olarak da adlandırılan A Grubu Beta Hemolitik Streptokok’ların kültürlerinden saflaştırılan ve her biri spesifik enzim aktivitesine sahip, Streptolizin O, Streptokinaz, Hiyaluronidaz, Deoksiribonükleaz ve Nikotinamid Adenin Nükleotidaz gibi ekzotoksinleri bulunur.

Bunlardan özellikle Streptolizin O’ya karşı oluşan antikorların teşhis amacıyla kullanılması mümkündür.

ASO titresi, enfeksiyondan sonraki yaklaşık 1 hafta içinde yükselmeye başlar ve pik değere 2–4 hafta içinde ulaşır.

Komplikasyon oluşmaması durumunda titrenin enfeksiyon öncesi değere geri dönmesi 6–12 ay kadar bir süre gerektirebilir.

Erken dönemde başlatılan etkin antibiyotik tedavisi Antistreptolizin O antikorlarının üretimini geciktirebilir ve baskılayabilir.

ASO Yüksekliği Nedenleri ?

Herhangi bir zamanda yapılan analizde, ASO konsantrasyonunun referans aralık sınırlarını aştığının belirlenmesi o şahsın A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonuna maruz kalmış olduğunu gösterir.

Ancak tek bir analiz sonucuna dayanılarak, halen devam eden akut bir enfeksiyonla yakın zaman önce geçirilmiş enfeksiyon arasında kesin olarak ayrım yapılması mümkün olamaz.

Akut enfeksiyon başlangıcında ve nekâhat döneminde alınan numuneler arasında 2 kattan daha fazla titre artışı olması, anlamlı bir bulgu olarak kabul edilir.

ASO titresinin yüksekliği, A Grubu Streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin bir kanıtı olmakla birlikte, bu bakterinin neden olduğu bütün enfeksiyonlarda veya komplikasyonlarda yüksek bulunmaz.

ASO konsantrasyonu, Boğaz enfeksiyonları sonrasında daha fazla yükselir. Cilt enfeksiyonları sonrasında yükselme sıklığı daha düşüktür.

Akut Romatizmal Ateş vakalarının % 80–85, Akut Glomerülonefrit vakalarının % 50, Akut Streptokokkal Piyoderma vakalarının % 30–40 kadarında anlamlı derecede yüksek ASO konsantrasyonlarına rastlanır.

ASO testine dayanılarak daha isabetli değerlendirme yapabilmek için çalışmanın birkaç hafta arayla en az iki kez tekrarlanması yararlı olur.

Belirgin derecede Lipemik örneklerde, Lipoprotein metabolizmasını etkileyen bazı Karaciğer hastalarında yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir.

Buna karşılık enfeksiyonun erken döneminde etkin bir şekilde Antibiyotik tedavisi uygulanan kişilerde yalancı negatiflikler görülebilir.

ASO Düşüklüğü Nedenleri ?

ASO düşüklüğü sağlıklı kişilerde görülür. Bir de penisilin tedavisi alanlarda zamanla düşer.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

0 – 200 U/ml.