ASO Yüksek Çıkarsa Ne Olur, Yüksekliğine Ne İyi Gelir ?

ASO yüksekliği, özellikle çocukken Boğaz enfeksiyonu (Tonsilit) geçirmiş kişilerde görülür. ASO testi de zaten genellikle çocuklarda istenen bir testtir.

Bakalım CRP veya ESR (Sedimantasyon) testleri kadar olmasa da, çok istenen testlerden biri olan ASO neymiş.

ASO Nedir ?

ASO, Anti-Streptolizin Q antikoru’nun kısaltmasıdır. O kişinin yakın geçmişte veya halen A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Özellikle Çocuk Hastalıkları Uzmanları’nca çok istenen testlerden biridir.

A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Nedir ?

A Grubu Beta Hemolitik Streptokok’lar, akut üst solunum yolu enfeksiyonu (Faringotonsillit), İmpetigo ve Piyoderma gibi cilt enfeksiyonlarına neden olan yuvarlak bakterilerdir.

Ayrıca Akut Romatizmal Ateş ve  Akut Glomerülonefrit gibi ciddi komplikasyonlara yol açmaları sebebiyle klinik açıdan büyük önem taşıyan, gram pozitif boyanan bir Bakteri’dir.

Streptococcus Pyogenes de denen bakteriden enzim aktivitesine sahip, Streptolizin Q, Streptokinaz, Hiyaluronidaz, Deoksiribonükleaz ve Nikotinamid adenin nükleotidaz gibi ekzotoksinler salınır. Bu salınan toksinler birçok hastalıkta rol oynarlar.

İşte bu bakteriyel toksinlerden streptolizin Q’ya karşı vücut savunma amaçlı antikor oluşturur ki bu antikora da Anti-Streptolizin Q denir. Bu antikoru kanda ölçen testin ismi de ASO testidir.

Poststreptokoksik Glomerülonefrit, akut enfeksiyondan yaklaşık 10 gün, Akut Romatizmal Ateş ise yaklaşık 20 gün sonra ortaya çıkar.

ASO Kanda Ne Zaman Yükselir ?

ASO titresi, enfeksiyondan sonraki yaklaşık 1 hafta içinde yükselmeye başlar ve pik (en üst) değere 2-4 hafta içinde ulaşır.

Komplikasyon oluşmaması durumunda titrenin enfeksiyon öncesi değere geri dönmesi 6 -12 ay kadar bir süre gerektirebilir.

Erken dönemde başlatılan etkin antibiyotik tedavisi Anti-streptolizin O antikorlarının üretimini geciktirebilir ve baskılayabilir.

ASO Testi Yüksek Çıktı, Bu Ne Anlama Gelir ?

Herhangi bir zamanda yapılan kan tahlilinde ASO yüksekliğinin saptanması, o şahsın A grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonu‘na maruz kalmış olduğunu gösterir.

Ancak tek bir test sonucuna dayanılarak, halen devam eden akut bir enfeksiyon’la, yakın zaman önce geçirilmiş enfeksiyon arasında kesin olarak ayrım yapılması mümkün olamaz.

Akut enfeksiyon başlangıcında ve nekâhat döneminde alınan numuneler arasında 2 kattan daha fazla titre artışı olması, anlamlı bir bulgu olarak kabul edilir.

ASO Yüksekliği Her A Grubu Streptokok Enfeksiyonu’nda Görülür mü ?

Hayır.

ASO yüksekliği, A grubu streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin bir kanıtı olmakla birlikte, bu bakteri’nin neden olduğu bütün enfeksiyonlarda veya komplikasyonlarda yüksek bulunmaz.

Özellikle Tonsillofarenjit yani Boğaz enfeksiyonları sonrasında daha fazla yükselir.

Cilt enfeksiyonları sonrasında yükselme sıklığı daha düşüktür. Komplikasyonlarda yüksek bulunma sıklığı açısından da farklılıklar görülmektedir.

Akut Romatizmal Ateş vakalarının % 80-85,

Akut Glomerülonefrit vakalarının % 50,

Akut Streptokokkal Piyoderma vakalarının % 30–40 kadarında anlamlı derecede yüksek ASO konsantrasyonlarına rastlanır.

ASO testine dayanılarak daha isabetli değerlendirme yapabilmek için çalışmanın birkaç hafta arayla en az 2 kez tekrarlanması yararlı olur.

ASO Testini Etkileyen Durumlar Var mı ?

Belirgin derecede Lipemik örneklerde, Lipoprotein metabolizmasını etkileyen bazı Karaciğer hastalarında Yalancı Pozitif sonuçlar elde edilebilir.

Buna karşılık enfeksiyonun erken döneminde kişi eğer etkin bir şekilde Antibiyotik tedavisi almışsa Yalancı Negatif‘likler görülebilir.

 

 

ASO Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan kan bir tüpe konur ve santrifüj edilerek serum denen kısmı ayrılır. Bu kısım da bir otoanalizör cihaz’a konarak ASO seviyeleri ölçülür.

ASO Değeri Kaç Olmalı (Referans Aralığı) ?

Sağlıklı kişilerde kanda ASO değeri erişkinlerde 225 U/ml ve çocuklarda 300 U/ml altında olmalıdır.

ASO değeri 300, 400, 500, 800 veya 1000 gibi yüksek olanlarda bu Bakteri enfeksiyonu var veya eskiden varmış denir.

1-2 hafta arayla yapılan tekrar testinde artış olması yani titre artışı ise Akut Enfeksiyon’u gösterir.

ASO Yüksekliği Nasıl Düşülür ve Tedavi Edilir ?

ASO yüksekliği varsa bu genellikle Çocuk Hastalıkları veya Enfeksiyon uzmanlarınca değerlendirilir ve gerekirse Antibiyotik tedavisine başlanır.

ASO yüksekliğini ancak Doktorlar düşürür, sakın olaki kendi kafanıza göre Kocakarı ilaçları veya Bitkisel desteklerle uğraşmayın.

Zamanında tedavi edilmeyen ASO yükseklikleri, daha sonra Kalbi tutan Akut Romatizmal Ateş veya Böbrekleri tutan Glomerülenefrit‘lere neden olarak çok daha ciddi sorunlara yol açabilir.

ASO Yüksekliği Ne Kadar Sürer ?

ASO yüksekliği 6-12 ay sürebilir, sonra normale döner.

 

ASO Nefelometrik ve Türbidimetrik Yüksekliği Ne Demek ?

Nefelometrik ve Türbidimetrik demek bu testin bu iki metoddan biri ile çalışıldığı anlamına gelir. Sonuçta her ikisi de ASO’yu gösterir, sadece ölçüm metodu farklıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !