Asperger Sendromu Belirtileri ve Otizm Farkı ?

Asperger Sendromu bir bireyin davranışları, dil ve iletişim kullanımı ve sosyal etkileşim kalıpları üzerinde etkili olan nörogelişimsel bozukluklardan bir tanesidir.

Asperger Bozukluğu daha önce Otistik spektrum bozukluğu olarak nitelendirildi, ancak sonra bu hastalıkların daha hafif bir formu olarak kabul edildi.

Asperger sendromlu insanlar tipik olarak ortalamanın üstünde bir zekaya sahiptir ama sosyal etkileşimlerde güçlük çekerler ve çoğu zaman özel konulara yoğun ilgi duyarlar.

Asperger Sendromu Nedir ?

Asperger sendromu, Avusturyalı bir çocuk Doktoru Dr. Hans Asperger tarafından ilk kez 1944 yılında tanımlandı.

Dr. Asperger, “empati yetersizliği, arkadaşlık kurma konusunda yeteneksizlik, tek taraflı konuşma, özel konulara yoğun eğilim ve beceriksiz hareketler” sergileyen çocukları bu sendromla özdeşleştirdi.

Belirli konulara ve bu konulardaki bilgisine karşı takıntılı ilgi gösterdikleri için, bu çocuklara “Küçük Profesör” ismini vermişti.

Asperger Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Günümüzde, Asperger sendromlu kişilerin pozitif özellikleri birçok meslekte faydalı olarak tanımlanmıştır ve bu  özellikler şunları içerir:

Ayrıntılara odaklanma yeteneği

Başkalarının görüşlerine kulak asmadan belirli konularda uzman olma kapasitesi

Bağımsız çalışabilme becerisi

Başkaları tarafından kaçırılabilecek olayları tanıma kapasitesi

Yoğun ve özgün bir düşünme biçimi

Çoğu Asperger sendromu çocuğun tanısı okul çağında veya daha büyük olduğunda konur.

Sosyalleşme konusundaki ilgi eksikliği

Çok dikkatli bakma

Göz temasından kaçınma

Abartılı yüz ifadelerinin kullanılması

Jestlerin kullanımında eksiklik

Kişilerarası sınırlara saygı göstermeme

Seslere, dokunmaya, koku, tat veya görsel uyaranlara alışılmadık ölçüde hassasiyet

Esnek olamama

Rutine aşırı bağımlılık

Rutin dışı olma 

Elle çırpma veya kol sallama gibi basmakalıp tekrarlanan motor hareketler

Dil gelişimi diğer otistik durumların aksine normaldir.

Ses ve konuşmada değişiklikler de görülebilir.

Asperger Sendromu Nasıl Teşhis Edilir ?

Tanı, bireyle konuşmaya konuşmaya, gözlemlenmesine, aile üyeleri ve bazen öğretmenleriyle  yapılan röportajlara dayanır.

Mozart, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve Marie Curie de dahil olmak üzere birçok başarılı tarihi figürün Asperger sendromu olabileceği ileri sürülmüştür.

Asperger Sendromu ile Otizm Farkı Nedir ?

Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkarken, Asperger sendromunda Bebeklik yılları normal geçer.

Otizmde konuşma geriliği ön plandadır, Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir.

Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır.

Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, Otizmli çocuklar ise bunun farkında değildir.

Asperger Sendromu Neden Olur ?

Otistik bozuklukların kesin nedenleri belirlenmemiştir, ancak kalıtsal (genetik) bir bileşenle olduğuna inanılmaktadır.

Asperger sendromunun aile içi görülmesi de bu hipotezi destekler.

Toksik veya Teratojen ajanlara maruz kalma

Gebelik veya doğumla ilgili sorunlar ve

Doğum öncesi enfeksiyonlarla ilişkili olabilir.

Asperger Sendromu Ne Kadar Yaygın ?

Asperger sendromu erkek çocuklarda kızlara göre 5 kat daha fazla görülür.

Asperger sendromunun her 1000 çocuğun 2.5’inde görüldüğü tahmin edilmektedir.

Asperger Sendromu Tedavisi Nasıldır ?

Tıbbi terapi Asperger sendromunu tedavi etmede etkili değildir, ancak ilaçlar, rahatsız edici semptomları kontrol etmek için reçete edilebilir.

Bazı durumlarda, Anksiyete veya Depresyonun hafifletilmesi için Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) ilaçları kullanılır.

Bir takım davranışsal ve eğitsel müdahaleler Asperger sendromlu kişilere yardımcı olabilir, ancak bunların hepsi gerekli olmayabilir.