Bağırsak Kanseri Nedenleri, Belirtileri, Ameliyatı ve Tedavisi ?

Kolon Kanseri (Bağırsak Kanseri) en çok görülen Kanser türleri arasında 3.sırada yer alıyor.

Belirti vermeyen ve yavaş ilerleyen hastalık özellikle 50 yaş ve üzerindekileri tehdit eder.

Erken teşhis edilen Kolon Kanserinde başarı oranı % 95’lerdedir.

Kolon Kanseri tarama testleri ile kolaylıkla saptanabilen ve poliplerin çıkarılması ile de büyük ölçüde önlenebilen bir hastalıktır.

Kolon Kanseri ülkemizde erkeklerde Akciğer, Prostat ve Mesane Kanserinden sonra 4. sırada, Kadınlarda ise Meme Kanserinden sonra 2. sırada görülmektedir.

Ülkemizde Kolon Kanserine yakalananların yarısı hayatını kaybediyor.

Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir, Erkek / Kadın oranı 1.3 dür.

Kolon Kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği gibi hastaların % 90’ından fazlasında 40 yaşın üzerinde ortaya çıkıyor.

Kolon Kanseri Belirtileri Nedir ?

Kalın Bağırsak Kanseri Bağırsak Polip’lerinin büyümeleri ve kanserleşmeleri ile oluşur.

Kolay belirti vermeyen ve yavaş büyüyen bir Kanser türü olan Kolon Kanserinin geç ortaya çıkan belirtilerini şöyle sıralamak mümkün:

Kabızlık

İshal

Barsak alışkanlığının değişmesi

Karın Ağrısı

Dışkıda kan

Ağrılı dışkılama

Yeterince boşalamama hissi

Sebebi bilinmeyen ani kilo kaybı

Belirtiler ortaya çıktığında, Kanser oldukça ilerlemiş olduğundan özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini aksatmamaları önemlidir.

Kolon Kanseri Tanısı Nasıldır ?

Dışkıda Kan Testi 

Gaitada Gizli Kan denen test ile dışkıda görülmeyecek kadar az miktardaki kanamanın saptanması amaçlanır.

Sigmoidoskopi 

Video görüntüleme cihazına bağlanmış olan bir tüple Kalın Bağırsağın alt kısmı incelenir.

Kolonoskopi 

Kalın Bağırsağın tümünün incelenmesini içeren bir yöntemdir. Kolonoskopinin de Mammografi gibi tarama amaçlı olarak yaptırılması gerekir.

50 yaşın üstündeki kişilerin risk durumuna göre 2-5 yılda bir Kolonoskopi yaptırması uygundur.

Polip saptandığında işlem sırasında çıkarılır ve incelenmek üzere patolojiye gönderilir.

Bir kez polip alınan kişinin daha sonra Kolonoskopi ile izlenmesi gerekir.

Sanal Kolonoskopi 

Tomografi cihazından elde edilen bilgilerin, özel bilgisayarlarla Endoskopik görüntülere dönüştürülmesi şeklinde tanımlanan sanal Kolonoskopi’de Barsağın tümü görüntülenebilir.

Sanal Kolonoskopi bir cm den daha büyük poliplerin tanısını Kolonoskopi ile benzer doğrulukla yapabilir. Ancak Kalın Barsak iç yüzeyinin hastalıklarının tanısı, poliplerin çıkarılması ve parça alınması için standart Kolonoskopi yine de gerekebilir.

Biyopsi 

Bağırsaktan bir parça alınarak mikroskop altında incelenir.

Kolon Kanseri Tedavisi Nasıldır ?

Ameliyat, kolon kanserinin başlıca tedavisini oluşturur ve en çok kullanılan metotların başında gelir.

Ameliyatla tüm kanserli dokunun temizlenmesi hedeflenir.

Operasyonda, görünen Tümör dokusunun çıkarıldığı durumlarda bile Tümörün Barsak katmanlarına ve Lenf bezlerine yayılımına göre bazı hastalarda Kemoterapi ve Radyoterapi’ye ihtiyacı olabilir.

Erken Teşhisin Önemi 

Kalınbarsak Kanserlerinin % 80 den fazlası Bağırsaktaki Polip denilen yapılardan kaynaklanır. Polipler Barsağın iç yüzünde oluşan, Bağırsak içine doğru uzanan yapılardır.

Kalın Bağırsakta Polip bulunma olasılığı yaş ilerledikçe artmakta, 50 yaş üzerindeki insanların % 25-30 unda, 70 yaşındaki insanların da yaklaşık yarısında Polip bulunmaktadır.

Ailesinde Kolon Kanseri geçirmiş olanlar tarama testlerine daha erken yaşta başlamalıdırlar.

Sigara ve Alkol kullanımı her kanser türünde olduğu gibi Kolon Kanserinde de önemli oranda riski arttırmaktadır.