Balgamda ARB Testi Nedir, Nasıl Yapılır, Negatif Ne Demek ?

ARB testi, Tüberküloz hastalığı düşünülen vakalarda, Tüberküloz Kültürü ile birlikte istenen bir mikroskobik inceleme testidir.

Balgamda ARB Testi Nedir ?

ARB testi Tüberküloz düşünülen veya tedavisine alınan, Balgamında basil bulunan hastaların tedaviye verdikleri cevabın izlenmesi sırasında da istenebilen bir boyama testidir.

Özellikle sürekli kuru öksürük, balgam çıkarma, gece terlemesi, kilo kaybı gibi şikayetlerle Göğüs hastalıklarına başvuran hastalarda istenen bir testtir.

Balgamda ARB Testi Nasıl Yapılır ?

Tüberküloz basilinin doğrudan mikroskobik olarak araştırılması ile yapılır. Akciğer Tüberkülozu olasılığının araştırılması amacıyla, sıklıkla Balgam örneğinden, 3 ayrı günde sabah ilk alınan Balgam numuneleri kullanılarak yapılır.

Tüberküloz hastalığına neden olan Mikobacterium Tuberculosis basili, Ziehl-Neelsen tekniği kullanılarak yapılan boyama işlemi sonucunda kırmızıya boyanır.

ARB Testi Nasıl Değerlendirilir, Negatif Ne Demek ?

ARB demek “Aside Rezistans Basil” demektir ve Tüberküloz basilini tanımlar.

Değerlendirme en az 100 mikroskop sahası incelenmelidir.

Hiçbir alanda basil görülmemesi durumunda sonuç “negatif” olarak rapor edilir. Yani “mikrop yoktur, temizdir” demektir.

Basil tespit edilmesi durumunda sonuçlar aşağıdaki skalaya göre derecelendirilerek rapor edilir:

(+ 1) Pozitif: Her 100 mikroskobi alanında 1-9 basil
(+ 2) Pozitif: Her 10 mikroskobi alanında 1-9 basil
(+ 3) Pozitif: Her mikroskobi alanında 1-9 basil
(+ 4) Pozitif: Her mikroskobi alanında >9 basil bulunması.

ARB Testi Hangi Numunelerden Yapılır ?

Test, bu mikrobun bulunabileceği Balgam, Bronkoalveolar lavaj sıvısı, Mide suyu, İdrar, BOS, Plevra, Perikard, Asit ve Eklem sıvısı gibi vücut sıvılarından yapılabilirse de en fazla Balgam ve İdrar’dan yapılır.