Benzodiazepin (Diazepam) Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Benzodiazepin Testi genellikle Psikiatrik veya Epilepsi tedavisi sırasında bu grup ilaçların arzu edilen kan seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi veya Toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Benzodiazepin (Diazepam) Testi Nedir ?

Bu test genellikle Diazepam ilacının etkinliğini değerlendirmede veya zehirlenme şühseinde yapılır.

Diazepam Nedir ?

Diazepam, Benzodiazepin grubu ilaçların prototipi olarak kabul edilir. Anksiyolitik, Antikonvülsan, Hipnotik, Sedatif, İskelet kası gevşeticisi ve Amnestik özellikleri olan bir ilaçtır.

Klinik uygulamada Anksiyete, Uykusuzluk, Kas spazmları, Huzursuz Bacak Sendromu, Alkolü bırakma ve Menier Hastalığı tedavisi sırasında kullanılır.

Ayrıca Endoskopi gibi uygulamaların öncesinde gerilimi ve anksiyeteyi azaltmak amacıyla da kullanılır.

Uzun süren ve diğer tedavilere cevap vermeyen Epilepsi nöbetlerinin sonlandırılması için intravenöz yolla kullanılabilmekle birlikte, Kardiyorespiratuvar Depresyon yapıcı etkisi olduğundan, bu amaçla kullanımı risk taşır.

Epilepsi nöbetlerinin tedavisi amacıyla uygulanan kısa süreli tedavi sırasında genellikle kan seviyesinin takibine gerek duyulmaz.

Gastrointestinal sistemden süratle emilerek 1 saat içinde maksimum kan seviyesine ulaşır. Eliminasyonu bifazik patern gösterir. İlk 2 -3 saat içinde süratli eliminasyona uğradıktan sonra günler alan yavaş yıkılım süreci yaşanır.

Yaklaşık bir haftalık tedavi ile stabil kan seviyesine ulaşıldıktan sonra, yarılanma ömrü 3 -4 gün civarında olur.

Kanda yaklaşık % 99 oranında proteinlere bağlı olarak dolaşır.

Değerlendirme :

Epilepsi tedavisi sırasında, tedaviye alınan cevabın klinik olarak izlenmesi mümkün olduğundan kan ilaç seviyesinin izlenmesine gerek görülmez.

Tedavi edici ve toksik kan seviyeleri arasındaki farkın fazla olması nedeniyle oldukça güvenli bir ilaç olduğu kabul edilir.

Bu nedenle uzun süreli tedavi takibi amacıyla periyodik ölçüme çok fazla ihtiyaç duyulmaz. Aşırı dozda alınması halinde Antidot olarak Flumazenil kullanılabilir.

Anksiyete tedavisi amacıyla kullanılıyorsa, tedavi edici aralık 0.2-0.8 µg/mL’dir.

Kan konsantrasyonunun 2.5 µg/mL’yi aşması durumunda sedasyon meydana gelir.

Numune :

Serum.

Benzodiazepin (Diazepam) Testi Ne Zaman Yapılır ?

Son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.

Pik dozun değerlendirilmesi isteniyorsa oral alımdan 1 saat sonra, IV uygulamadan 15 dakika sonra örnekleme yapılmalıdır.

Referans Aralığı :

Terapötik konsantrasyon : 0.1 – 1 µg/ml
Toksik konsantrasyon : 5 µg/ml ve üstü.