Beşinci Hastalık Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Beşinci Hastalık veya Eritema İnfeksiyozum, Parvovirüs B19‘un neden olduğu bir viral hastalıktır.

Bu hastalığa “Tokatlanmış Yanak Hastalığı” da denir.

Beşinci Hastalık Nedir ?

Klinik hastalık, 1896’da ayırt edildi ve döküntülerle ilişkili 6 adet çocukluk dönemi hastalıklarının sayısal sınıflandırmasında 5. konumundan dolayı Beşinci Hastalık olarak adlandırıldı.

Diğer numaralandırılmış viral ekzantemler arasında ;

Kızamık (Rubeola veya Birinci Hastalık)

Kızıl “İkinci Hastalık” olarak adlandırılır ve Streptococcus Pyogenes bakterisinden kaynaklanır.

Kızamıkçık (Üçüncü Hastalık)

Dördüncü Hastalık artık klinik bir durum olarak sınıflandırılmamaktadır.

Roseola İnfantum (Altıncı Hastalık) sayılabilir.

Beşinci Hastalık çok yaygın bir enfeksiyondur. Yetişkinlerin neredeyse % 50’si Parvovirüs B19 ile enfekte olmuştur ancak genellikle enfeksiyon semptomlara neden olmadığı için hastalığı farketmeden geçirirler.

Beşinci Hastalık Nasıl Bulaşır ?

Parvovirus B19 genellikle havada asılı damlalarla yayılır.

Virüs, kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında yayılabilir.

Bununla birlikte, döküntü varlığında, o kişi genellikle bulaşıcı değildir ve izole edilmesine gerek yoktur.

Beşinci Hastalık Belirtileri Nelerdir ?

Beşinci Hastalık genellikle 4-10 yaş arasındaki çocuklarda görülür ancak herhangi bir yaş grubunu etkileyebilir.

Hastalık klasik olarak;

Düşük dereceli bir ateş

Baş ağrısı

Burun akıntısı ve

Halsizlikle başlar.

Yaklaşık 1 hafta sonra, ilk semptomları yanaklarda karakteristik parlak kırmızı döküntülü izler (Tokatlanan Yanaklar) olarak karşımıza çıkar.

3 ila 4 gün sonra, vücudun geri kalan bölümünde ince, kırmızı, Dantelvari bir döküntü gelişebilir. Bu döküntü 5 ila 7 gün, bazen 3 haftaya kadar sürer.

Diğer semptomlar genellikle döküntü oluşana kadar gider.

Döküntülü hastalar genellikle bulaşıcı değildir.

Genellikle “El, Ayak ve Ağız hastalığına” (Coxsackievirus A16 ve enterovirüs 71) neden olan diğer viral enfeksiyonların aksine, Beşinci Hastalık avuç içi ve ayak tabanlarını tutmaz.

Beşinci Hastalık Hamilelikte Tehlikeli midir ?

Nadiren, bu hastalarda Eritrosit Aplazisi gelişir, yani Kemik iliği normal sayıda Kırmızı kan hücresi oluşturmayı bırakır. Bu komplikasyon nadirdir ve genellikle geçicidir, ancak ölümcül olabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bu komplikasyona yakalanma riski yüksektir.

Gebe kadınlar, Beşinci Hastalığı olan hastalarla temastan kaçınmalıdır. Beşinci Hastalık virüsü doğumdan önce fetusa bulaşabilir.

Beşinci Hastalık sonucu hiçbir doğum kusuru bildirilmemesine rağmen, B19 ile enfekte olan gebelerin % 2 – 10‘u için  ağır Anemi ve hatta doğmamış fetüsün (Hidrops Fetalis ile) ölümüne neden olabilir.

Beşinci Hastalık Tedavisi Nasıldır ?

Mevcut tek tedavi destekleyici niteliktedir.

Sıvılar, Asetaminofen  ve istirahat rahatlatır.

Beşinci Hastalığa karşı antibiyotikler kullanışsızdır, çünkü viral bir hastalıktır.

Kalıcı Artrit hastaları için, İbuprofen  veya Naproksen gibi anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.