Beta-2 Glikoprotein IgG ve IgM Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Beta-2 Glikoprotein 1 genellikle Arteriyel veya Venöz Tromboz ve Nonbakteriyel Trombotik Endokardit gibi Kardiyovasküler hastalıklarda istenebilen bir testtir.

Bununla beraber tekrarlayan düşük, Livido Retikülaris veya Piyoderma Gangrenozum gibi dolaşım bozukluğu sonucu oluşan cilt hastalıkları için de istenir.

Başta Sistemik Lupus Eritematozus olmak üzere sistemik Romatizmal hastalıklar, Trombositopeni ve Hemolitik Anemi gibi Hematolojik hastalıkların tanısında  da istenir.

Beta-2 Glikoprotein 1 Nedir ?

Beta-2 Glikoprotein 1, Hepatositler, Endotel hücreleri ve Trofoblast hücreleri tarafından sentezlenen bir proteindir.

Beta-2 glikoprotein 1’in membranlarda bulunan Fosfolipitlerle yaptıkları kompleksler, Anti-Fosfolipit antikorlarının hedefini teşkil eder.

Beta-2 glikoprotein 1’e karşı antikor testi sonucunun pozitif bulunması, Anti-Fosfolipit Sendromu teşhisi ile ilişkili laboratuvar kriterlerinden birini oluşturur.

Diğer laboratuvar kriterleri, IgG veya IgM sınıfı Anti-Kardiyolipin Antikor’larının ve Lupus Antikoagülan varlığıdır.

In vitro koşullarda Fosfolipitlerin rol oynadığı Koagülasyon testlerinde uzamaya sebep olan Fosfolipit antikorlarına “Lupus Antikoagülan” adı verilir. Ancak Lupus Antikoagülan etkisi Fosfolipit antikorlarının hepsinde bulunmaz.

Her ne kadar bu antikorlar in vitro koşullarda Koagülometrik test sonucunun uzamasına sebep olduğu için “antikoagülan” olarak adlandırılıyorsa da, in vivo koşullarda bu antikorlar Trombosit aktivasyonunu uyarıcı ve dolayısıyla da Tromboz eğilimi artırıcı bir etki meydana getirir.

Anti-Fosfolipit Sendromu Nedir ?

Anti-Fosfolipit Sendromu, hemen hemen bütün organ sistemlerini etkileyen, klinik olarak arteryel veya venöz tromboz veya Fetüs kayıpları ile karakterize bir hastalık tablosudur.

Ancak bu teşhisin konulabilmesi için, Kardiyolipin ve Fosfatidilserin gibi anyonik membran Fosfolipitlerine veya bunlarla ilişkili Beta-2 Glikoprotein 1 gibi plazma proteinlerine yönelik antikorların ya da Lupus Antikoagülanların varlığının gösterilmesi gerekir.

Tablo, başta Sistemik Lupus Eritematosus olmak üzere çeşitli otoimmun hastalıklardan biri ile birlikte bulunuyorsa “sekonder”, böyle bir hastalık bulunmaksızın tespit edilmişse “primer” Anti-Fosfolipit sendromu olarak adlandırılır.

Beta-2 Glikoprotein 1 IgG ve IgM Neden İstenir ?

Beta-2 Glikoprotein 1 antikorlarının bulunması, Anti-Fosfolipit sendromu olasılığını destekleyen laboratuvar kriterlerinden biri olarak kabul edilir.

Anti-Kardiyolipin antikorları ve Anti-Fosfatidilserin antikorları, başta Sifiliz olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarının mevcudiyetinde yalancı pozitif bulunabilir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.