Beta 2 Mikroglobulin Kanserde Artar mı ?

Bazı kan kanserlerini, böbrek hasarını ve böbreğin tubuler-glomerüler hastalığını ayırt etmede çok yararlı olan bir marker (gösterge) testi olan Beta -2 mikroglobulin’den bahsedelim.

Beta 2 Mikroglobulin vücudumuzdaki hemen her çekirdekli hücrede bulunan düşük molekül ağırlıklı bir proteindir. Küçük boyutu nedeniyle glomerüler membrandan yani böbrekten geçebilir. Fakat proksimal tübüllerdeki reabsorbsiyon nedeniyle normalde %1’den daha az atılır.

Bu test özellikle multipl myeloma denen bir çeşit kan kanserinin yayılım ve prognozunu belirlemede çok yararlıdır. Yine lösemi ve lenfomaların şiddeti hakkında da bilgi verir.

Böbrek naklinde rejeksiyon olup olmadığının erkenden saptanmasında, böbrek hastalığı varsa bunun tübülüs veya glomerül kökenli olup olmadığını anlamada (tübüler fonksiyon bozukluğu varsa serum ßeta 2 mikroglobulin seviyesi düşük, idrar ßeta 2 mikroglobulin seviyesi yüksektir çünkü idrara kaçar), kadmiyum ve civa gibi böbrek hasarına yol açan durumlarda takip ve izlemde de çok değerli bilgiler verir. Santral sinir sistemini tutan hastalıkların tanı ve takibinde de kullanılır.

Örneğin BOS sıvısında artmış Beta 2 Mikroglobulin seviyeleri HIV veya löseminin santral sinir sistemi tutulumunda da görülür, her ne kadar spesifik olmasa da. Klinik değeri çok net ve spesifik olmasa da AIDS, lösemi ve lenfomaların progresyonu için bağımsız bir gösterge olduğu kabul edilir.

Beta 2 Mikroglobulin artışı aynı zamanda hızlı hücre üretimi ve yıkılımında, amiloidozda, CMV gibi viral infeksiyonlarda, otoimmün hastalıklarda da görülür. Lityum, siklosporin, cisplatin, karboplatin ve aminoglikozidler de uzun süre kullanımda gerek kan gerkese idrarda Beta 2 Mikroglobulin artışına yol açabilirler Son günlerde yapılan radyokontrastlı veya nükleer görüntüleme işlemleri de test sonucunu etkileyebilir..

Numune :

Kan katkısız, yani kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edilip  serum ayrılır ve soğuk zincirle gönderilir.

İdrar: Hasta boş mesane ile gelir. En az yarım litre su içer. 1 saat içindeki idrar toplanır. Koruyucu olarak 1M NaOH ilave edilir ve pH 6.0 ile 8.0 arasında ayarlanır. İdrar  plastik tüplerde soğuk zincir şartlarında gönderilir.

Referans değerler:

Ortalamadır,laboratuardan laboratuvara değişmekle beraber;

Serum: 1,1- 2,4 mg/L

İdrar: 0- 160 µg/L

BOS: 0- 2,4 mg/L

Beta 2 Mikroglobulin Kanserde Artar mı ?” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: