Beta 2 Mikroglobulin Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

Beta-2 Mikroglobulin, bazı Kan Kanserleri, Böbrek hasarı ve Böbreğin Tubuler-Glomerüler hastalığını ayırt etmede çok yararlı bir testtir.

Beta-2 Mikroglobulin Nedir ?

 

Beta 2 Mikroglobulin vücudumuzdaki hemen her çekirdekli hücrede bulunan düşük molekül ağırlıklı bir proteindir.

Küçük boyutu nedeniyle Glomerüler membrandan yani Böbrekten geçebilir. Fakat Proksimal Tübüllerdeki reabsorbsiyon nedeniyle normalde % 1’den daha az atılır.

Beta 2 Mikroglobulin Yüksekliği Nedenleri :

Multipl Myeloma

Lösemi

Lenfoma

Böbrek Naklinde Rejeksiyon

Böbrek Hastalığı (Tübülüs veya Glomerül kökenli olup olmadığını anlamada, Tübüler fonksiyon bozukluğu varsa serum seviyesi düşük, idrar seviyesi yüksektir çünkü idrara kaçar)

Kadmiyum ve Civa Zehirlenmesi gibi Böbrek hasarına yol açan durumlar

Santral Sinir Sistemini tutan Hastalıklar (BOS sıvısında artmış Beta 2 Mikroglobulin seviyeleri HIV veya Lösemi’nin Santral Sinir sistemi tutulumunda da görülür).

Hızlı hücre üretimi ve yıkılımı

Amiloidoz

CMV gibi viral infeksiyonlar

Otoimmün Hastalıklar

Lityum, Siklosporin, Cisplatin, Karboplatin ve Aminoglikozid’lerin uzun süre kullanımı

Son günlerde yapılan Radyokontrastlı Görüntüleme İşlemleri 

AIDS, Lösemi ve Lenfoma’ların progresyonu için bağımsız bir gösterge olduğu kabul edilir.

Numune :

Kan katkısız, yani kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edilip  serum ayrılır ve soğuk zincirle gönderilir.

İdrar

Hasta boş Mesane ile gelir. En az yarım litre su içer. 1 saat içindeki idrar toplanır.

Koruyucu olarak 1 M NaOH ilave edilir ve pH 6.0 ile 8.0 arasında ayarlanır. İdrar plastik tüplerde soğuk zincir şartlarında gönderilir.

Referans Değerler :

Ortalamadır, Laboratuardan Laboratuvara değişmekle beraber ;

Serum : 1.1- 2.4 mg/L

İdrar : 0- 160 µg/L

BOS : 0- 2.4 mg/L