Beta 2-Transferrin Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Beta 2-Transferrin başlıca Burun veya Kulaktan gelen akıntının Beyin-Omurilik Sıvısı ihtiva edip etmediğinin araştırılması amacıyla kullanılır.

Kafa travması, cerrahi müdahale, tümör veya doğumsal malformasyonlar sebebiyle, Beyin-Omurilik Sıvısından sızıntıya sebep olan durumlar, Menenjit riskini ileri derecede artırır.

Bu nedenle bu durumların erkenden tespit edilerek tedavi edilmesi gerekir.

Beta 2-Transferrin Nedir ?

Transferrin’in 2 izoformu bulunmaktadır. Normalde serumda da görülen Beta-1 ve sadece BOS’da bulunan Beta-2 izoformu.

Beta-2 Transferrin normalde serum, aural sıvılar, nazal sekresyonlar, tükrük, gözyaşı, balgam ve lenf nodlarında bulunmaz. İşte bu sıvılarda Beta-2 Transferrin bulunması BOS kaçağı olduğunu düşündürür.

Özellikle Otore ve Rinore tanısında testin sensitivitesi yüksektir.

Burun veya Kulak’tan gelen sıvının Beyin-Omurilik Sıvısı ile kontamine olduğunun belirlenmesi, sızıntıya sebep olan bir defekt bulunduğunun kanıtı olarak kabul edilir.

Beta-2 Transferrin, Transferrin’in Spinal sıvıya özgü bir varyantı olarak kabul edilir.

Beta 2-Transferrin Pozitif Demek ?

Burun veya Kulak’tan gelen akıntıdan yapılan İmmunofiksasyon Elektroforezi çalışmasında, Beta-1 bölgesine ek olarak, Beta-2 bölgesinde de Transferrin bulunduğunun gösterilmesi, bu örneğin Beyin-Omurilik Sıvısı ile kontamine olduğunu gösterir.

İncelenen sıvıya % 10’dan daha fazla oranda Spinal sıvı karışmışsa, test bu durumu saptayacak kadar yükselir.

Beta 2-Transferrin Negatif Ne Demek ?

Burun veya Kulak’tan gelen akıntıda Beta-2 Transferrin saptanmaması, bu örneğin Beyin-Omurilik Sıvısı olmadığının kuvvetli destekçisidir.

Numune:

Burun veya Kulak akıntısı.

Numune, Jelsiz düz tüp içine toplanmalı ve Buzdolabında saklanmalıdır.

Referans Değer :

Negatif.