Beta HCG Testi Nedir, Ne Zaman Yapılmalı ?

Beta HCG (Tümör markerı olarak) genellikle Gestasyonel Trofoblastik tümörlerin, Over ve Testislerin germ hücreli tümörlerinin teşhis ve takibinde kullanılır.

Beta HCG Testi Nedir ?

Gebelik hormonu olan Beta HCG aynı zamanda bazı tümöral hastalıklarda da yükselir.

Human Chorionik Gonadotropin (hCG), Testis ve Over tümörlerinde, Trofoblastik hastalıklarda ve Meme, Pankreas, Serviks, Mide ve Karaciğer kanserleri gibi nontrofoblastik kanserlerde kanda artabilir.

Gestasyonel Trofoblastik hastalıkların teşhis ve takibinde kullanımı:

Başlıca Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, Hidatiform Mol, invazif Mol ve Koriokarsinoma’dır.

İnvazif mol ve Koriokarsinoma malign olduğu halde, Hidatiform Mol hastaların % 80 kadarında benign, % 20 kadarında malign bir seyir izler.

Gebelik haricinde 100.000 mIU/mL’den daha yüksek hCG konsantrasyonu Trofobastik hastalık veya Molar gebelik olasılığını akla getirir.

Ancak bazı Molar gebelik vakalarında hCG konsantrasyonu, gebelik haftasına uyan referans aralık sınırları içinde bulunabilir.

Serum hCG konsantrasyonu ölçümü, Malign Trofoblastik hastalıkların prognostik skorlamaya tabi tutulması ve uygulanacak tedavi şemalarının seçimi için de gereklidir.

Over ve Testis tümörlerinde kullanımı:

HCG, AFP ile birlikte kullanıldığında, Overlerin ve Testislerin germ hücreli tümörlerinin teşhisine, tedaviye alınan cevabın izlenmesine ve nükslerin erkenden belirlenmesine yardımcı olur.

Genel olarak Nonseminomatöz tümörlerde, yani Embriyonal tümörlerde ve Yolk sac kaynaklı tümörlerde serum AFP konsantrasyonu yüksek bulunur. Buna karşılık Koriokarsinomalarda hCG yüksek bulunur.

HCG ve Alfa-Fetoproteinin beraberce kullanımı, teşhisin yanı sıra cerrahi müdahaleye ve kemoterapiye alınan cevabın izlenmesi ve nüks olaylarının erkenden belirlenmesi açısından da yararlıdır.

Beta HCG Testi Ne Zaman Yapılmalı ?

Gebelik tayini için kanda en erken beklenen adetin gecikmesinden 2 gün sonrasında yani yaklaşık döllenmeden 16 gün sonra yapılmalıdır. Tümöral durumlardan şüpheleniliyorsa her zaman yapılabilir.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Referans Değer:

0-5 mIU/ml.