Beta HCG Testi Nedir, Ne Zaman Yapılmalı ?

Beta HCG (Tümör markerı olarak) genellikle Gestasyonel Trofoblastik tümörlerin, Over ve Testislerin germ hücreli tümörlerinin teşhis ve takibinde kullanılır.

Human Chorionik Gonadotropin (hCG), Testis ve Over tümörlerinde, Trofoblastik hastalıklarda ve Meme, Pankreas, Serviks, Mide ve Karaciğer kanserleri gibi nontrofoblastik kanserlerde kanda artabilir.

Gestasyonel Trofoblastik hastalıkların teşhis ve takibinde kullanımı:

Başlıca Gestasyonel trofoblastik hastalıklar, Hidatiform Mol, invazif Mol (Choriocarcinoma destruens) ve Koriokarsinoma’dır.

İnvazif mol ve Koriokarsinoma malign olduğu halde, Hidatiform Mol hastaların % 80 kadarında benign, % 20 kadarında malign bir seyir izler.

Gebelik haricinde 100,000 mIU/mL’den daha yüksek hCG konsantrasyonu Trofobastik hastalık veya Molar gebelik olasılığını akla getirir.

Ancak bazı Molar gebelik vakalarında hCG konsantrasyonu, gebelik haftasına uyan referans aralık sınırları içinde bulunabilir.

Serum hCG konsantrasyonu ölçümü, Malign Trofoblastik hastalıkların prognostik skorlamaya tabi tutulması ve uygulanacak tedavi şemalarının seçimi için de gereklidir.

Over ve Testis tümörlerinde kullanımı:

HCG, AFP ile birlikte kullanıldığında, Overlerin ve Testislerin germ hücreli tümörlerinin teşhisine, tedaviye alınan cevabın izlenmesine ve nükslerin erkenden belirlenmesine yardımcı olur.

Genel olarak Nonseminomatöz tümörlerde, yani Embriyonal tümörlerde ve Yolk sac kaynaklı tümörlerde serum AFP konsantrasyonu yüksek bulunur. Buna karşılık Koriokarsinomalarda hCG yüksek bulunur.

HCG ve Alfa-Fetoproteinin beraberce kullanımı, teşhisin yanı sıra cerrahi müdahaleye ve kemoterapiye alınan cevabın izlenmesi ve nüks olaylarının erkenden belirlenmesi açısından da yararlıdır.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Referans Değer:

0-5 mIU/ml.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !