Beyin Kanaması Neden Olur, Belirtileri Nelerdir ?

Beyin kanaması çok tehlikeli bir hastalıktır ve gelişmemesi için bazı önlemler alınabilir. Onun için ne olur ne olmaz bilmek lazım.

Beyin kanaması nedir ?

Beyin kanaması Beyin veya çevresinde olan kanamalardır. Beyin kanamalarının nedenleri arasında yüksek tansiyon, anormal derecede zayıf kan damarları, sızıntı, uyuşturucu kullanımı ve travma sayılabilir.

Beyin kanaması geçiren birçok kişi, felç geçiriyormuş gibi belirtilere sahiptir ve vücudun bir tarafında güçsüzlük, konuşmada güçlük veya uyuşma hissi görülebilir.

Yürümede zorlanma ya da düşme gibi sorunlar nadir değildir.

Tüm İnme’lerin yaklaşık % 10’u Hemorajiktir veya Beyin kanamasından kaynaklanır.

Beyin kanaması genellikle Beynin neresinde meydana geldiğine göre değişen tanımlamalar içerir. Genel olarak, kafatasının herhangi bir yerinde kanamanın oluşmasına İntrakranial Hemoraji denir.

Beyinde kendiliğinden kanama İntraserebral Hemoraji olarak bilinir.

Kanama Beyin dokusu ile Beyin dokusunu çevreleyen zar arasında olursa Subaraknoid Kanama olarak ifade edilir.

Kafatası ve Beyin arasında bir kanama oluşursa, Beynin sert kaplamasının (dura) altında mı yoksa üstünde mi olduğuna bağlı olarak Subdural veya Epidural Hematom olarak adlandırılır.

Kanama Beynin kendisinde oluştuğunda Baş ağrısı olmayabilir, çünkü Beynimiz devam eden rahatsızlığı hissetme yeteneğine sahip değildir.

Bununla birlikte, Beyin kaplamaları (Meninks) son derece duyarlıdır ve eğer orada kanama meydana gelirse, bir anevrizmanın patlaması gibi ani ve şiddetli bir Baş ağrısı ortak bir semptomdur.

Beyin kanaması neden olur ?

Beyin kanamasının en yaygın nedeni kan basıncının yükselmesidir.

Zamanla yüksek kan basıncı arteryal duvarları zayıflatabilir ve rüptüre yol açabilir. Bu gerçekleştiğinde, kan İnme vakalarına yol açarak Beyinde toplanır.

Diğer kanama nedenleri arasında Anevrizma (bir arterin duvarında zayıf nokta) bulunur.

Arteriyovenöz Malformasyon (AVM), arterler ve damarlar arasındaki anormal bağlantılardır ve genellikle doğumdan beri vardırlar ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde Beyin kanamalarına neden olabilirler.

Bazı vakalarda, Kanserlerinin Beyne (metastatik hastalık) uzak yayılımı Beyin kanamalarına neden olabilir.

Yaşlı bireylerde, kan damarları boyunca Amiloid protein birikimleri damar duvarının zayıflamasına ve Hemorajik İnmeye neden olabilir.

Kokain veya Uyuşturucu kullanımı, kan damarlarını zayıflatabilir ve Beyinde kanamaya neden olabilir.

Bazı reçeteli ilaçlar da Beyin kanaması riskini artırabilir.

Beyin kanaması belirtileri nelerdir ?

Baş ağrısı sıklıkla Beyindeki kanamayla ilişkili olsa da, her zaman mevcut değildir.

Genellikle Beyin kanamasına bağlı semptomlar, Beyindeki ilgili alana bağlıdır. Kanama, Beyinde görme ile ilgili görme kesiminde bulunuyorsa, görme sorunları olabilir.

Denge ve koordinasyon sorunları, bir tarafta güçsüzlük, uyuşma veya ani nöbet meydana gelebilir.

Birçok kişi için konuşma merkezi beynin sol tarafında bulunur ve bu bölgeye kanamalar belirgin konuşma bozukluklarına neden olabilir.

Kanama, otomatik vücut işlevlerinin çoğunun düzenlendiği alt Beyinde (Beyin sapı) bulunuyorsa, hasta tepkisizleşebilir veya komaya girebilir.

Ek olarak, bazen Beyin kanamalarının belirtileri aniden ortaya çıkabilir ve hızla kötüye gidebilir.

Alternatif olarak belirtiler birkaç saat veya hatta günler içinde yavaş ilerleyebilir.

Beyin kanaması nasıl teşhis edilir ?

Herhangi bir inme şüphesi varsa, derhal değerlendirme gereklidir.

Muayene zayıflık, bulanık konuşma veya duyu kaybıyla Beyin hasarının kanıtlarını ortaya çıkarabilir.

Genellikle, Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) taraması gibi bir radyoloji muayenesi gereklidir.

Bazı durumlarda, kanama bulgularını doğrulamak veya diğer Beyin problemlerini ekarte etmek için bir omurga sıvısı alımı (Lumbar Ponksiyon) gerekebilir.

Beyin kanaması tedavisi nasıldır ?

Beynin içinde kanaması olan hastalar çok yakından izlenmelidir. Erken tedavi olarak kan basıncının ve nefes alımının dengelenmesi sayılabilir.

Beyin ve diğer organlara yeterli miktarda oksijen verildiğinden emin olmak için bir solunuma yardımcı makine (ventilatör) gerekebilir.

Özellikle kişi bilinçsiz olduğunda, sıvı ve ilaçlar için damar yolu kullanılır.

Bazen Kalp ritimlerini, kan oksijen seviyelerini veya kafatasının içindeki basıncın  izlenmesi gereklidir.

Kişi stabilize olduktan sonra kanamanın nasıl giderileceğinin belirlenmesi yapılır. Bu istikrar ve karar verme süreci çok hızlı gerçekleşir.

Ameliyat gerçekleştirme kararı, kanamanın büyüklüğü ve yerini temel alır. İntrakranyal kanamalı herkesin ameliyat olması gerekmez.

Çeşitli tıbbi ilaçlar, kanama alanının etrafındaki şişmeyi azaltmak, kan basıncını optimum seviyede tutmak ve nöbeti önlemek için kullanılabilir.

Hasta uyanıksa ağrı kesici ilaç gerekebilir.

Beyin kanaması öldürür mü ?  

Beyin kanaması yaşayan birçok hasta hayatta kalır.

Bununla birlikte, Beynin belirli bölgelerinde kanama oluştuğunda veya ilk kanamanın çok büyük olması durumunda hayatta kalma oranları düşer.

Bir hasta İntrakranyal kanamaya maruz kalırsa, iyileşme birkaç ay sürebilir.

Zamanla ve fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi dahil olmak üzere kapsamlı rehabilitasyon çabaları ile hastalar fonksiyonlarını tekrar kazanabilir. Bununla birlikte, bazıları kalıcı zayıflık veya duyusal problemlerle yaşar.

Diğer hastalarda kalıcı nöbetler, baş ağrısı veya hafıza sorunları olabilir.