Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ve Nasıl Düşer ?

Bilirübin kanımızda Oksijen taşıyan Eritrosit yani Kırmızı kan hücrelerinin yıkılmasıyla oluşan atık ürünldür ve kanda aşırı yükselmesi Sarılık denen duruma yol açar.

Bilirübin Nedir ?

Bilirübin, Eritrositlerin içinde bulunan Hemoglobin proteinlerinin yıkılmasıyla oluşan atık bir bileşiktir. Kandaki Bilirübin’in yaklaşık % 75’i bu yıkım sonucu oluşur.

Kalan % 20-25 Sitokromlar, Myoglobin, Peroksidaz, Katalaz ve Triptofan Pirolaz gibi enzimlerden oluşur.

Normalde 3 aylık ömrünü tamamlayan Eritrositler, her gün Karaciğer, Kemik iliği ve Dalak’ta yıkılır, 6-7 gram Hemoglobin açığa çıkar.

Hemoglobin’de yine yıkılır ve Bilirübin oluşur.

Kana verilen bu Bilirübin’e İndirekt Bilirübin denir.

İndirekt Bilirübin Karaciğerde Direkt Bilirübin’e dönüştürülür. Böylece zararlı etkileri azaltılmış ve idrarla atılması için suda çözünürlük kazandırılmış olur.

Bilirübin Testi Neden İstenir ?

Akut Hepatitler

Hepatosit hasarı yapan durumlar

Safra akımını engelleyen mekanik tıkanma

Kolestatik durumlar

Bilirubin uptake’i veya sekresyonunu bozan genetik hastalıklar

Bilirubin üretimini artıran Hemolitik hastalıklar gibi durumların tanı ve tedavi takibinde istenen testlerdir.

Kanda Bilirübin Yüksekliği Nedenleri ?

Kanda Bilirübin yüksekliğine Hiperbilirübinemi denir.

Başlıca Nedenleri ;

Konjestif Kalp Yetmezliği

Havuç-Yer Elması yeme

Uzamış açlık

Gilbert Sendromu

Hipotiroidizm

Diyabetik anne çocuğu

Sepsis

Hepatosellüler hasar

Viral Hepatitler

Alkolik Hepatitler

Siroz

İnfeksiyoz Mononükleoz

Bazı ilaçlar

Obstrüktif Sarılık

Safra Taşı

Safra Tümörleri

Pankreas Tümörleri

Hemolitik Nedenler (Kan nakli sonrası, Pernisiyöz anemi, Orak hücreli anemi, Transfüzyon reaksiyonları, Pulmoner emboli)

Nelson Sendromu

Crigler-Najjar sendromu

Dubin-Johnson sendromu

Rotor Sendromu

Eritroblastozis Fetalis

Bilirübin Düşüklüğü Nedenleri ?

Numunenin 1 saat ışıkta durması

Çok yağlı yemekten sonra alınmış numunelerde

Numunede hava kabarcığı olması veya çalkalanması ile Bilirübin seviyeleri düşer.

Bilirübin Yüksekliği Nasıl Düşer ?

Öncelikle Doktorunuz yüksekliği yapan nedeni saptar. Eğer tedavi gerekliyse tedaviyi düzenler.

Bunun dışında siz de Enginar, Yeşil sebzeler, Limon, Maydanoz, Lahana, Kekik gibi karaciğer dostu gıdaları bol tüketmelisiniz.

Alkol ve Sigara içiyorsanız bırakmalısınız.

Gereksiz ilaç kullanmamalısınız.

Bilirübin Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan 10 saatlik açlık sonrası alınan kan bir tüpe konur ve serumu ayrılır. Bu serum bir Biyokimya otoanalizörüne verilerek çalışılır.

Kan alındıktan sonra ışıktan korunmalı, çalkalanmamalı ve hava kabarcığı olmamalıdır.
Hemen çalışılmayacaksa ışıktan korunarak buzdolabında (4C’de) saklanmalıdır.

Bilirübin için Referans Aralığı (Normal Değerler) Nedir ?

Total Bilirubin (mg/dL)

3 ay ve üstü : 0.4–1.3

Direkt Bilirubin (mg/dL)
0.05–0.5

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !