Biyokimya Testi Nedir, Neden İstenir ?

Biyokimya Testi, kan tahlili raporlarında geçen bir grup testi tarif eder. Hormon, Hemogram, Hematoloji ve Koagülasyon testleri en sık kullanılan test grupları’dır.

Kan, vücuttaki hemen her fonksiyonun yürütülmesi için gerekli element, vitamin ve enzimleri içeren hayati sıvıdır.

Kanda bulunan birçok maddenin ölçüldüğü test gruplarından biri olan Biyokimya testleri’nde normalin üstünde veya altında çıkan değerler Doktora hastalık teşhisi ve tedavi takibinde çok yardımcı olur.

Biyokimya testleri genellikle Metabolik ve Endokrin yani Hormonal bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır.

Özellikle Karaciğer, Böbrek, Pankreas ve Kalp gibi organların işlevini değerlendirmeye yarar.

Biyokimya Testleri Nedir ?

Tüm Dünya genelinde sık kullanılan Biyokimya testleri şunlardır;

Aspartat aminotransferaz (AST)

Alanin aminotransferaz (ALT)

Alkalen fosfataz (ALP)

Gama-glutamiltransferaz (GGT)

Kreatin kinaz (CK)

Kreatin kinaz-MB (CK-MB)

Laktat dehidrogenaz (LDH)

Amilaz

Lipaz

Psödokolin esteraz

Glukoz

OGTT

Kan Üre azotu (BUN)

Kreatinin

Ürik asit

Bilirubin, total

Bilirubin, direkt

Amonyak 

Sodyum (Na)

Potasyum (K)

Klor (Cl)

Kalsiyum (Ca)

İnorganik Fosfor (P)

Magnezyum (Mg)

Trigliserit

Total Kolesterol

HDL-Kolesterol

LDL-Kolesterol

Total Protein

Albümin

Demir (Fe)

Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)

Ferritin

Folik asit

Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

Biyokimya Testi Neden İstenir ?

Bu testler ilgili oldukları hastalıkları değerlendirmek, genel sağlığı değerlendirmek (checkup) veya hastalık takibi için istenirler.

Biyokimya testleri ile değerlendirilen başlıca hastalıklar;

Karaciğer

Böbrek

Kansızlık

B12 eksikliği anemisi

Folat eksikliği anemisi

Beslenme bozukluğu

Kalp-Damar hastalıkları

Safra kesesi

Pankreas

Diyabet

Kemik

Tarım ilacı zehirlenmesi

Gut hastalığı ve

Dalak hastalıkları olarak sayılabilir.

 

 

Biyokimya Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan, sarı veya kırmızı kapaklı Biyokimya tüpüne konur. Bu tüp pıhtılaşması için yaklaşık 15 dk beklenir ve santrifüj edilerek serum denen kısmı ayrılır.

Serum da daha sonra Biyokimya Otoanalizörü‘ne verilerek ilgili test çalıştırılır.

Biyokimya Testi Ne Zaman Çıkar ?

Laboratuvarın iş yoğunluğuna ve istenen test sayısına göre değişse de yaklaşık 1.5 – 5 saat arasında sonuçlar rapor edilir.