Biyopside Hasta Uyutulur mu, Anestezi Yapılır mı ve Kanama Olur mu ?

Biyopsi, derin dokulara ilerleyen herhangi bir lezyondan kesin teşhise varmak için genellikle büyükçe bir iğne yardımıyla parça almak ve bunu mikroskop altında incelemek, gerekirse çeşitli testler yapmak işlemidir.

Vücudun herhangi bir yerinden doku ya da hücre parçası alınır.

Biyopsi Yapılan Bazı Durumlar;

3 haftada tedaviye yanıt vermeyen lezyonlar

Kist ve Kistik durumlar

Yumuşak dokulardaki kirli beyaz, grimsi lezyonlar, hiperkeratotik dokular

Tümör şüpheli her türlü lezyon

Cerrahi olarak elde edilen normal dokunun dışındaki tüm dokular

Semptomsuz seyreden ancak normal olmayan durumlar, Radyografide görülen kemik içi lezyonlar

Granülamatöz tip lezyonlar.

Biyopsi Yapılmasının Tehlikeli Olduğu Durumlar Neler ?

Aşağıdaki durumlarda Biyopsi yapmak tehlikelidir ve doktor duruma göre karar verecektir;

Kanamalı hastalıklar (Hemangiom, Hemofili..)

Melanin içeren neoplastik oluşumlar

Hastanın psikolojik olarak tatmin edilemediği durumlar

Şiddetli Hipertansiyon

 

 

Biyopsi Nasıl Yapılır ?

Biyopsi yapılacak bölgeye göre değişse de temel işlemler hemen hemen aynıdır;

1. Önce antiseptik solüsyonla alan temizlenir.

2. Lezyonun kenarına işlem sırasında ağrı olmasın diye infiltrasyon anestezisi uygulanır.

3. Parça alınır.

4. Alınan doku derhal % 10’ luk formalin çözeltisi veya diğer fixe edici solüsyonlar içine konur.

5. Alınan örnek incelemesi için bir patoloğa gönderilir.

Biyopsi Yöntemleri Nelerdir ?

Exizyonel Biyopsi

Burada Polipler ve Epulus gibi küçük lezyonlar, etrafındaki sağlam doku ile birlikte tamamen çıkarılır.

İnsizyonel Biyopsi

Yaygın lezyonlarda uygulanır. Sağlam doku ile birlikte lezyondan V şeklinde parça alınır.

Parasentez

Orta Kulak gibi vücut boşluklarına iğne ile girilip sıvı materyal alınmasıdır.

Küretaj Biyopsisi

Sinüzit gibi sinüs lezyonlarında küretle lezyonun tamamen kazınıp alınmasıdır.

Frozen Section

Melaninli, kanamalı, yaygın lezyonlarda ameliyat esnasında sahadan parça alınır. Patoloji laboratuarında parça dondurulup kesiti alınır. Çıkacak sonuca göre ameliyat tekniği değiştirilir.

Bu işlem hastanın uzun süre bekleyemeyeceği durumlarda uygulanır.

Punch (Delme) Biyopsisi

Özel aletlerle organlara girilip buradan parçalar kesilip çıkarılır. Lezyon çok büyükse bu metod yetersiz kalabilir.

Ponksiyon Biyopsisi

Kist, Tükrük bezleri ve boyun Lenf bezleri gibi lezyonlarda kalın bir iğne ile kavite içine girilip sıvının alınması işlemidir.

Biyopside Hasta Uyutulur mu ?

İğne Biyopsileri gibi nispeten basit prosedürler çoğunlukla bir Radyolog tarafından gerçekleştirilir. İğne biyopsileri genellikle ameliyathane ortamı gerektirmez.

Bir hemşire veya teknisyen kolunuzdaki bir damar içine sedasyon veya gevşeme ilacı verebilir. Ayrıca biyopsi öncesinde hafif bir yatıştırıcı da verilebilir. Ama bu biyopside hasta uyutulmaz yani genel anestezi verilmez.

Meme veya tiroid biyopsisi gibi bazı biyopsiler, sedasyon olmadan yapılabilir.

Biyopside Anestezi Uygulanır mı  ?

Çocuklarda ise biyopsi yapılacaksa, genel anestezi ile onları uyutmak işlem güvenliği ve konforu için gerekli olabilir.

Biyopside Kanama Olur mu ?

Biyopsi tamamlandığında, kanama olma riski daima vardır, herhangi bir kanamayı önlemek için basınç uygulanacak ve derideki açıklık bir pansuman ile kapatılacaktır. Sütür gerekli değildir.

Bu prosedür genellikle bir saat içinde tamamlanır. Yapılan biyopsi tipine bağlı olarak biyopsi sonrası birkaç saat boyunca gözlem için bir alanda kalmanız gerekebilir.

Biyopsinin Olası Komplikasyonları Nelerdir ?

Kanama

Biyopsi yerinde nadir de olsa küçük bir morluk ya da sertlik şeklinde hematom yani kananamaya bağlı şişlik olabilir. Genellikle önemsizdir ve kendiliğinden geçmektedir.

Enfeksiyon

Biyopsi yerinde enfeksiyon çok nadirdir çünkü iğneler ve aletler sterildir.

Yanlış Teşhis

Biyopsi uygulaması sırasında yanlış yerden veya yetersiz örnek alma gibi nedenlerle yanlış veya eksik teşhis konabilir. Yine patoloji laboratuvarının hatalı rapor vermesi de mümkündür.

Biyopsi Öncesinde Hasta Hazırlığı Nasıldır ?

Biyopsi yapılmadan önce allerji veya düzenli olarak kullanılan ilaçlar varsa, bunlar hekime bildirilmelidir. Kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa, bu ilaçların işlemlerden birkaç gün önce kesilmesi gerekebilmektedir.

Biyopsinin yapılacağı gün rahat kıyafetler giyilmelidir.

Biyopsi öncesinde aç olmak gerekmez. 

Biyopsi İşlemi Ne Kadar Sürer ?

Aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi yaklaşık 15 – 40 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Hasta biyopsiden sonra günlük işlerine  dönebilir.

Diğer bazı biyopsilerde işlem süresi biraz daha uzundur ve bir miktar gözetim gerekir.