Boğaz Kültürü Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Boğaz Kültürü özellikle Bakteriyel Farenjit ve Tonsilit gibi bakteriyel üst solunum sistemi enfeksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

İşe giriş, okul veya yüzme havuzu için yapılan taramalarda da çok sık istenen testlerdendir.

Akut Tonsillofarenjit Nedir ?

Akut Tonsillofarenjit tablolarının yaklaşık % 85-90 kadarı Viral etkenler, % 10-15 kadarı Bakteriyel etkenler tarafından oluşturulur.

Klinik olarak en büyük öneme sahip Bakteriyel etken, A Grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS), yani Streptococcus pyogenes’tir.

Streptococcus Pyogenes, akut üst solunum yolu enfeksiyonu yanında, İmpetigo ve Piyoderma gibi cilt enfeksiyonları,  Akut Romatizmal Ateş ve Glomerülonefrit gibi komplikasyonlar meydana getirmesi nedeniyle büyük önem taşır.

Poststreptokoksik Glomerülonefrit tablosu akut enfeksiyondan yaklaşık 10 gün, Akut Romatizmal Ateş tablosu ise yaklaşık 20 gün sonra ortaya çıkar.

Staphylococcus Aureus ve Gram Negatif basiller üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok daha küçük bir kısmından sorumludur.

Boğaz Kültürü Nasıl Alınır ?

Boğaz sürüntüsü steril bir swab boğaz arka duvarı veya tonsillere sürünerek alınır ve Stuart transport besiyerinde gönderilir.

Numunenin alınması sırasında, swab’ın dil ile yanak ile temas etmemesine özen gösterilir.

Numune veren kişinin en az 48 saat öncesine kadar antibiyotik almamış olması gerekir.

Boğaz Kültürü Nasıl Yapılır ?

Rutin boğaz kültürü uygulamalarında besiyeri olarak özellikle koyun Kanlı Agar kullanılır.

ß hemolitik streptokokların üremesi halinde, üreyen Bakterilerin A Grubu olup olmaması klinik olarak büyük önem taşır.

Yakın zamanlara kadar kültür ortamında üreyen ß hemolitik streptokokların A grubu olup olmadığını belirlemek amacıyla genellikle Basitrasin’e duyarlılık testi kullanıldığı halde, günümüzde çok daha hızlı sonuç veren ve değerlendirme hatalarından kaynaklanabilecek yanılgılardan koruyan A grubu antijen belirleme testleri kullanılmaktadır.

Kanlı Agar’a ekim yapılır, yaklaşık 24-48 saat sonra üreme varsa değerlendirilir.

Hızlı Strep A Testi Nedir ?

A Grubu ß Hemolitik Streptokok’ları doğrudan doğruya boğaz sürüntüsünden belirlemek amacıyla geliştirilmiş, immunokromatografi tekniği kullanılarak yapılan, ve kısaca “strep A testi” olarak da adlandırılan antijen testi çok yüksek spesifite’ye sahiptir.

Sensitivite’si ise klinik tablonun durumu ile yakından ilgilidir.

Belirgin Farenjit ve Tonsillit tablosu sergileyen hastalarda genellikle yeterince hassas olmakla birlikte hiçbir zaman Boğaz kültürünün hassasiyetine ulaşamadığından, sonucu negatif çıkan hastalardan kültür yapılarak sonucun doğrulanması gerekir.

Testin spesifitesinin yeterince yüksek olması nedeniyle, sonucu pozitif çıkan hastalara ayrıca kültür yapılmasına gerek yoktur.

 

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

Klinik olarak üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları sergileyen bir hastadan yapılan Boğaz kültürü sonucunda, A Grubu ß Hemolitik Streptokok ürerse vakit geçirilmeden antibakteriyel tedaviye başlanır.

Strep test uygulanan hastalarda sonucun pozitif bulunması durumunda ayrıca kültür sonucunun beklenmesine gerek görülmeden tedavi kararı verilebilir.

A Grubu ß Hemolitik Streptokok, genellikle penisilin ve türevlerine duyarlı olduğundan, rutin uygulamada antibiyotik duyarlılık testine ihtiyaç duyulmaz.

Ancak penisilin alerjisi gibi bir sebeple başka bir grup antibiyotik kullanılma gereksinimi olması durumunda antibiyogram yapılması talep edilebilir.

Boğaz Kültürü Pozitif Ne Demek ?

Boğaz da hastalık yapıcı bakteri var demektir. Genellikle antibiyotik tedavisi gerekir.

Boğaz Kültürü Negatif Ne Demek ?

Boğaz da hastalık yapıcı bakteri yok demektir. 

Boğaz Kültüründe Staphylococcus Aureus Üredi veya Normal Flora Elemanları Üredi Ne Demek ?

Boğaz Kültürü’nde Staphylococcus Aureus üremesi de önemlidir ve hemen antibiyogram yapılarak antibiyotik tedavisi verilir.

Boğaz Kültüründe Normal Flora Elemanları Üredi demek ise, Boğazda normalde yaşayan ve hastalık yapmayan bakteriler üredi demektir. Bunlar zaten ürerler, önemsizdirler, tedaviye gerek yoktur.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !