BOS Albümin Testi Nedir, Neden Yapılır ?

BOS Albümin genellikle  Kan-Beyin Bariyeri‘nin geçirgenliğinde artış olup olmadığının değerlendirmesi amacıyla kullanılır.

Ayrıca IgG indeksi hesaplanması sırasında Beyin Omurilik Sıvısındaki Albümin konsantrasyonunun bilinmesine ihtiyaç vardır.

BOS Albümin Testi Nedir ?

Albümin, Karaciğer’de sentezlenen, Merkezi Sinir Sistemi tarafından sentez ve metabolize edilmeyen bir proteindir. Bu nedenle, İnflamasyon ve Travma başta olmak üzere, Kan-Beyin bariyerinde geçirgenlik artışına neden olan her türlü patolojik olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken kullanılabilir. Bu tür durumlarda, Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS) Albümin konsantrasyonu yüksek bulunur.

Sağlıklı kişilerde, BOS proteinlerinin % 80 kadarı, plazmadan ultrafiltrasyon yoluyla geçer.

BOS proteinleri arasında Albümin’e ek olarak Prealbümin ve Transferrin ağırlıklı olarak bulunur. Bu proteinlerin ortak özelliği düşük molekül ağırlıklı olmalarıdır.

BOS/Serum Albümin indeksi hesabı da kullanılır.

Normalde bu indeks değeri < 9’dur. 9-14 arası hafif, 15-30 arası orta derece, 30-100 arası şiddetli derecede geçirgenlik artışı yani Kan-Beyin Bariyeri bozulması anlamına gelir.

İndeks değerinin >100 olması ise, bariyerin tamamen bozulduğu anlamına gelir.

BOS Albümin Neden Yapılır ?

Beyin Omurilik Sıvısı Albümin konsantrasyonunda artış, çoğu zaman Total Protein artışı ile birliktedir.

Kan-Beyin bariyerindeki geçirgenlik artışı sonucunda, serumdaki Albümin’e ek olarak diğer proteinler de BOS sıvısına geçebilir.

Bakteriyel Menenjit

Guillian-Barré Sendromu

Tifo

Tularemi

Difteri 

Septisemi

Merkezi Sinir Sistemi Maligniteleri

Travmalar

Koroid Pleksus lezyonları ve

Beyin-Omurilik sıvısının dolaşımını bozan durumlar Beyin Omurilik Sıvısında Albümin konsantrasyonunun yüksek bulunabildiği başlıca durumlardır.

Numune :

Jelsiz, düz tüp içine alınmış BOS örneği.

Referans Aralığı :

10-30 mg/dl.