BOS Glukoz Testi Nedir ?

BOS Glukoz ölçümü özellikle Menenjit, Plörezi ve Peritonit gibi enfeksiyon hastalığı olasılıklarının araştırılması sırasında ve Eksüda-Transüda ayrımı sırasında kullanılır.

Normal koşullarda BOS glukoz konsantrasyonu, eş zamanlı kan glukozunun % 60-80’i düzeyindedir.

BOS Glukoz Testi Nedir ?

Subaraknoidal Kanama

Nonbakteriyel Meningoensefalit‘lerde BOS glukoz konsantrasyonunda hafif düşme olur.

Bakteriyel Menenjit

Tüberküloz Menenjiti

Kriptokok Menenjiti

Amip Meningoensefaliti

Kabakulak Ensefaliti

Meninkslerin primer ya da metastatik tümörleri ve

Sarkoidoz‘da BOS glukoz konsantrasyonunda belirgin derecede düşme meydana gelir.

Transüdalarda glukoz konsantrasyonu serum konsantrasyonu ile hemen hemen aynı, Eksüdalarda ise genellikle serum konsantrasyonuna göre belirgin derecede düşük bulunur.

Numune:

BOS, Perikardiyal, Peritoneal, Plevral ve Sinovial sıvılar.

Numuneler, jelsiz steril tüp içine alınmalıdır.

Referans Aralığı:

Vücut sıvılarında elde edilen ölçüm sonuçlarının, eş zamanlı olarak ölçülen kan glukoz konsantrasyonu ile karşılaştırılması gerekir.