BOS IgG İndeksi Testi Nedir, Neden Yapılır ?

BOS IgG İndeksi, BOS sıvısındaki IgG artışının kandan değil intratekal yani BOS kaynaklı olduğunu gösteren bir testtir.

BOS IgG İndeksi Testi Nedir ?

Bu indeksin yüksek olması BOS’da IgG seviyesinin arttığını gösterir.

BOS’ta IgG artışı 2 yolla olabilir.

Birinci yol İntratekal denen BOS sıvısında sentez, 2. yol ise kandan BOS sıvısına geçmesi, taşmasıdır.

Albümin BOS’da değil sadece Karaciğer’de sentezlendiğinden BOS IgG indeksinde artış bu IgG artışın kandan değil intratekal yani BOS kaynaklı olduğunu gösterir.

Kandan BOS’a geçiş yani sızma olup olmadığını anlamanın basit bir yolu BOS Albümin İndeksi’dir.

BOS Albümin (mg/dl) / Serum Albümin (g/dl) oranı olan bu İndekste;

9 ve altı : Kan -Beyin bariyeri sağlam anlamına gelirken,  30 ve üstü değerler ise şiddetli bozulmayı gösterir.

BOS IgG İndeksi Testi Neden Yapılır ?

Aseptik Menenjit

Lenfoma

Akut İltihabi Poliradikülonöropati

Subakut Sklerozan Panensefalit

Sarkoidoz

Nörosifiliz

Guillian-Barré Sendromu ve

Serebral Lupus Eritematozus gibi hastalıklarda istenebilirse de özellikle Multiple Skleroz tanısında kullanılır.

Multipl Skleroz Nedir ?

Multiple Skleroz, ya da kısaca MS, bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

Merkezi sinir sisteminde nöronlardan çıkan sinir sinyalleri, Miyelin’den oluşan yalıtıcı bir kılıfla korunan akson adlı sinir liflerinden geçerler.

Otoimmün bir hastalık olan MS hastalığında vücut kendi kendine saldırır ve aksonları saran koruyucu Miyelin kaplamasına hasar verir ve Skleroz diye adlandırılan yara dokusu bölgelerine (lezyonlara) neden olur.

Her yaşta görülebilirse de genç yetişkinlerde en yaygın görülen MSS hastalığı’dır.

Kadınlarda 3 kat daha fazla görülür. Ortalama olarak her 1000 kişinin 1’inde MS gelişme riski mevcuttur.

Hastalık başlıca 4 tiptir;

Ataklarla Seyreden MS: En yaygın (% 85) MS formu’dur.
İkincil ilerleyici MS
Birincil ilerleyici MS
İlerleyici-Relaps gösteren MS

10 yıl sonunda tüm hastaların % 50’sinden fazlasında, 25 yıl sonunda ise % 90’ında ilerleyici hastalık gelişir.

Multipl Skleroz Belirtileri Nelerdir ?

MS hastalığı herkesi farklı olarak etkiler. Semptomlar çok çeşitli olabilir. Genellikle denge, görme, hafıza, hareket ve cinsel fonksiyonlar bozulur.

Yorgunluk

Hissizlik

Karıncalanma

Denge sorunları

Ağrı

Yürüme güçlüğü

Spastisite

Depresyon

Cinsel sorunlar

Mesane şikayetleri gibi çeşitli sorunlar bu hastalıkta görülen ana komponentlerdir.

Multipl Skleroz Tanısı Nasıl Konur ?

MS tanısı nispeten zordur ve her hastada bu belirtiler hem farklı oranda hem de farklı sıklık ve şiddette görülür.

Bir diğer parametre olan Oligoklonal Bant artışı da yine Multipl Skleroz’da % 80 oranında görülür.

BOS IgG ve Oligoklonal Bant artışı beraber kullanılırsa sensitivite oranı % 90’lara çıkar.

BOS IgG indeksi, özellikle klinik olarak tanı koyulmuş Multipl Skleroz hastalarında % 85-90 oranında artmış bulunan tanıya yardımcı değerli bir parametredir.

Multipl Skleroz’lu hastaların % 10-15’inde ise bu parametrede artış olmayabilir, özellikle Steroid tedavisi alan hastalarda bu “yalancı negatiflik” daha sıktır.

MS tanısı Nörolojik muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Görsel Uyarılmış Potansiyel (VEP) gibi metodlarla konur.

Multipl Skleroz Tedavisi Nasıldır ?

Kesin tedavisi olmasa da günümüz tıbbında semptomları tedavi edilebilmekte, atak sayısı azaltılabilmekte ve hastalığın seyri yavaşlatılabilmektedir.

BOS IgG İndeksi Artışı Nedenleri :

BOS IgG indeksi her ne kadar Multipl Skleroz tanısında değerliyse de bu hastalığa spesifik değildir.

Santral Sinir Sistemi enfeksiyonları

Guillain-Barre Sendromu

Nörosifiliz

Akut İnflamatuvar Poliradikülonöropati

SSPE

Demyelizan hastalıklar

BOS’a IGG kaçmasına neden olan Travmalar gibi diğer bazı durumlar da artış gösterebilir.

BOS IgG indeksi Nasıl Hesaplanır ?

Aynı anda alınmış BOS ve Serum numunelerinden yapılan ölçümlerle hesaplanır.

Formülü şöyledir;

BOS IgG (mg/dl) /BOS Albümin (g/dl)
Serum IgG (mg/dl) / Serum Albumin (g/dl)

Numune :

Serum ve BOS numuneleri aynı gün içinde alınmalıdır.

BOS örneği Buzdolabında (2-8 C) 1 hafta stabil kalır.

Referans Değerler :

Bu değerler tıpkı diğer testler gibi laboratuardan laboratuvara ufak değişimler gösterir, bu nedenle ezberlenmesi pratikte gereksizdir.

Ortalama olarak;

0-1 yaş: 0.39 – 0.81
1-18 yaş: 0.33 – 0.63
Erişkinlerde : 0.23 – 0.7