BOS’ta Klor Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

BOS’ta Klor ölçümü özellikle Menenjit‘lerin ayırıcı tanısı amacıyla kullanılır.

Genel Bilgiler ve Test Sonucunun Yorumu:

BOS’ta Klorür konsantrasyonu, seruma göre yüksek olmakla birlikte, konsantrasyon değişimleri birbirine paralellik gösterir.

Serum Klorür düzeyini arttıran durumlarda Beyin Omurilik Sıvısındaki Klorür düzeyi de artar, serum Klorür düzeyini azaltan durumlarda ise azalır.

Genel olarak Menenjit’lerde BOS’da Klorür konsantrasyonunda düşme eğilimi meydana geldiği halde, en belirgin düşüş Tüberküloz Menenjit’te olur.

Bakteriyel ve viral Menenjitlerde, Beyin-Omurilik Sıvısının Klorür konsantrasyonunda meydana gelebilen değişikler çoğu zaman ayırıcı tanıya yardımcı olacak kadar belirgin olmaz.

Numune:

Beyin-Omurilik Sıvısı.

Referans Aralığı:

118 – 132 mEq/L

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !