Brucella Aglütinasyon (Wright) Testi Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Brucella aglütinasyon testleri (wright ve coombs’lu) Brusella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Brusellozis Nedir ?

Brusellozis, Brucella mellitensis (keçi), B. Abortus (büyükbaş hayvanlar) ve B. Suis (domuz) isimli, gram negatif, intrasellüler coccobaciller tarafından meydana getirilen, zoonotik enfeksiyon hastalığıdır.

Brucella türleri, fagositik ve nonfagositik hücreler içine girerek, immun sistemin saldırısından kendini koruyabilen mikroorganizmalar olması sebebiyle hemen hemen bütün organ sistemlerini etkileyebilen sistemik bir enfeksiyona sebep olabilir.

Çoğunlukla pastörize edilmemiş süt ürünlerinin tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşır.

Kasaplarda, mezbaha işçilerinde, çiftçilerde ve veterinerlerde meslek hastalığı olarak görülebilir.

Hastalığın inkübasyon dönemi birkaç günle 5-6 hafta arasında değişkenlik gösterebilir.

Hastalık tablosu titremeyle veya yavaş yavaş yükselen ateş, terleme, baş ağrısı, bel ağrısı, halsizlik gibi belirti ve bulgulara sebep olabilir.

Ateş, vakaların % 80-100 kadarında bulunur.

Akut ve kronik vakaların % 60’ında intermittan, subakut vakaların % 60 kadarında ondulan karakterdedir.

Vakaların % 90’ında iştahsızlık, kilo kaybı, güçsüzlük, bitkinlik ve yorgunluk şikayetleri bulunur.

Bel, omurga ve eklem ağrılarına vakaların % 55-80 kadarında rastlanır.

Başağrısı, depresyon ve bitkinlik en sık rastlanılan nöropsikiatrik bulgulardır.

Karın ağrısı, kabızlık, ishal ve kusma hastaların yaklaşık % 50 kadarında görülür.

Hastaların yaklaşık % 20 kadarında görülen öksürük ve nefes darlığının pulmoner tutulumdan ziyade, ampiyeme bağlı plerötik irritasyonla ilişkili olduğu bildirilmektedir.

Erkeklerin % 10 kadarında epididimit ve prostatit tablosu ortaya çıkabilir.

Klinik bulgu ve belirtiler nonspesifik olduğundan, tanının aglütinasyon testleri ile teyit edilmesi gerekir.

Lökopeni, rölatif lenfositoz ve daha seyrek olarak da pansitopeni brusellozis olasılığını akla getiren diğer laboratuvar bulgularıdır.

Karaciğer enzimlerinin aktivitesinde hafif derecede artışa sıklıkla rastlanır.

Değerlendirme:

Akut vakalarda Brucella antikorları, enfeksiyonun 2. haftasından itibaren yükselmeye başlar.

Pik değerine 3-6 haftalar arasında ulaşır.

1:160 titre yakın zamanda geçirilmiş veya halen geçirilmekte olan hastalık olasılığını destekler. Bakteriyemisi olan hastaların % 90’ından fazlasında 1:320’den daha yüksek titrede pozitiflik bulunur.

10-14 gün arayla alınan, akut dönem ve nekâhat dönemi numuneleri arasında 4 katlık titre yükselmesi, hastalık olasılığını kuvvetle destekler.

Rose Bengal testi neticesi en süratli olarak alınan tarama testidir.

Brucella Wright testinin neticesi 48 saat sonunda rapor edilir.

Anti-Human Globulin testi (coombs’lu), Kronik Brusellozis’de IgG tipi inkomplet antikorları belirler. IgG antikorlarının persistansı aktif enfeksiyonun devam ettiğini gösterir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

Brucella Aglütinasyon (Wright) Testi Pozitif ve Negatif Ne Demek ?” için bir yorum

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !