BUN (Üre Azotu) Testi Nedir, BUN (Üre) Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

BUN (Üre Azotu) testi özellikle Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, Böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili Hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.

Diyabet, Konjestif Kalp Yetmezliği ve Miyokart İnfarktüsü (Kalp Krizi) gibi kronik hastalıklar ve rahatsızlıklarda Böbrek işlevlerinin düzenli aralıklarla izlemi, belli ilaç tedavilerinin öncesinde ve alımı sırasında Böbrek işlevlerinin izlenmesi için veya düzenli aralıklarla Diyaliz etkinliğinin izlenmesinde vazgeçilmez testtir.

Bu test kandaki Üre Azotunun miktarını ölçer. Genellikle Kreatinin testi ile birlikte istenir.

Protein, bileşenlerine (Amino asitler) parçalanıp metabolize olduğunda Karaciğer’de Azot Amonyak’a dönüşür. Azot Karaciğer’deki diğer moleküllerle birleştiğinde atık ürün olarak Üre oluşur.

Üre daha sonra kan dolaşımına salınır ve Böbreklere taşınır. Böbreklerde kandan süzülür ve idrarla atılır.

Karaciğerde yüksek miktarlarda Üre üretildiği veya Böbreklerden atılan idrar miktarı azaldığında kanda Üre konsantrasyonları yükselecektir.

Önemli derecede Karaciğer hastalığı veya hasarı Üre oluşmasını engellediğinde ise Üre konsantrasyonları düşebilir.

Böbrek Hastalığının Belirtileri Nelerdir ?

Yorgunluk

Konsantrasyon yokluğu

İştahsızlık

Uyuma zorluğu

Özellikle Göz etrafında, Yüz, El bilekleri, Karın, Uyluk veya Ayak bileklerinde şişlik (ödem)

İdrar köpüklü, kanlı veya kahverengi olabilir

İdrar miktarında azalma

İdrarını yaparken yanma hissi

Kostaların altında, Böbrek yerleşiminin yakınında sırt ortası veya yan ağrısı

Yüksek Kan basıncı  ana belirtilerdir.

Üre Yüksekliği Neden Olur ?

BUN düzeylerindeki artış Böbrek işlevlerinin bozulduğunu düşündürür.

Akut veya Kronik Böbrek Hastalığı, hasarı veya yetmezliği

Konjestif Kalp Yetmezliği

Şok

Stres

Kalp krizi

Ağır Yanıklar

İdrar akışının engellenmesi

Dehidratasyon’a neden olan koşullarda da BUN düzeyleri yükselebilmektedir.

Aşırı artmış Protein içerikli diyet veya Mide-Bağırsak kanamalarında BUN konsantrasyonları yükselebilir.

Üre Düşüklüğü Neden Olur ?

Düşük BUN düzeyleri sık görülmediği gibi genellikle çok da önemli değildir.

Ağır Karaciğer Hastalığı

Malnütrisyon (Beslenme bozukluğu)

Gebelik

Çok fazla Sıvı yüklenmişse görülebilirse de bu rahatsızlıklara tanı koyma veya takipleri için kullanılmaz.

BUN/Kreatinin Oranı Nedir ?

BUN /Kreatinin oranı genellikle 10:1 ila 20:1 arasındadır.

Oranın yükselmesi Böbreklere giden kan akımında azalmaya neden olan Konjestif Kalp Yetmezliği veya Dehidratasyon gibi bir hastalığa bağlı olabilmektedir.

Mide-Bağırsak kanaması veya Diyet Proteininde artışa bağlı Protein düzeylerinde yükselmeyle birlikte de görülebilmektedir.

Karaciğer Hastalığında (Üre oluşumunda azalma) ve Malnütrisyon’da oran düşebilir.

Üre Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan bir tüp kan otoanalizöre verilerek çalışılır.

Açlık şart değildir.

Üre için Normal (Referans)  Değerler Nedir ?

Prematür : 3 – 25 mg/dL

Yenidoğan : 4 – 12 mg/dL

Bebek/çocuk : 5 – 18 mg/dL

Yetişkin :  8 – 21 mg/dL

60 yaş ve üstü : 8 – 23 mg/dL

BUN /Kreatinin oranı : 12 – 20 civarında olmalıdır.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: