Burun Kültürü Testi, S.Aureus Üredi Ne Demek ?

Burun kültürü, genellikle işyeri giriş taramalarında veya burunda yerleşen s.aureus gibi patojen bakterileri ayırt etmede KBB uzmanlarınca istenir.

Boğaz kültüründe olduğu gibi silgiç ile alınır.

Silgiç ucu burun deliklerine sokularak örnek alınır ve bu silgiç, içerisinde taşıma besiyeri olan tüpe batırılır. Ayrıca, KBB uzmanları tarafından sinüzitlerde, sinüs ağızlarından da kültür alınabilir.

Burun Kültürü  Nasıl Yapılır:

Silgiçle alınan örnek, EMB ve bir kanlı besiyerine sürülerek seyrek ekilir. 37ºC’deki etüve kaldırılır.

Bir sonraki gün üreyen bakterinin hemoliz durumuna göre değerlendirilir.

Gelen örnek öze ya da pipetle alınıp doğrudan bir lama sürülerek etil/metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır. Örneğin kalitesinin değerlendirilmesinde akyuvar (lökosit) olup olmadığı ve sayısı önemlidir.

Yorumu:

Kanlı besiyerinde tam hemoliz yapan üreyen bakterilere gram boyama yapılır.

Gram (+) koklara katalaz ve koagülaz bakılır.

Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır.

Katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarak değerlendirilir. Nonpatojen olarak bildirilir.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır.

Oksidaz (+) gram (-) basiller Psödomonas olarak, oksidaz (-) basiller enterik bakteri (Stenotofomonas ve Asinetobacter) olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Hemoliz yapmayan (γ) ve yarım (α) hemoliz yapan gram (+) koklar normal flora olarak bildirilir.

Gram (+) basiller difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir.

Örnek geri çevirme nedeni:

Steril olmayan silgiç ile alınmış olan örnekler çalışmaya alınmaz.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !