c-ANCA Testi Nedir, Negatif ve Pozitifliği Yapan Nedenler ?

c-ANCA testi genellikle bir vaskülit olan Wegener granülomatozis’i hastalığının teşhisi amacıyla kullanılır.

Yalnızca belirti ve bulgulara dayanılarak Wegener granülomatozisi hastalığını diğer vaskülitlerden ayırt etmek mümkün olmadığından tanının mutlaka laboratuvar sonuçlarına dayandırılması gerekir.

Wegener Granülomatozisi Nedir ?

Bu hastalık küçük arterleri, arteriolleri ve kapillerleri etkileyen bir vaskülit tablosudur.

Üst ve alt solunum sisteminde nekrotizan granülomatöz lezyonlar, glomerülonefrit ve diğer organ sistemlerinde çeşitli değişiklikler meydana getirir.

Genellikle 40’lı veya 50’li yaşlarda ortaya çıkar, kadın ve erkekleri eşit sıklıkta tutar ve tedavi edilmemesi halinde bir yıldan kısa bir süre içinde yaşam kaybına sebep olabilir.

Wegener Granülomatozisi Belirtileri Nelerdir ?

Yaklaşık 4–12 ay süren başlangıç döneminde hastaların % 90’ında alt ve üst solunum yolları ile işkili, ancak semptomatik tedaviye cevap vermeyen ;

Nazal konjesyon

Sinüzit

Otitis media

Mastoiditis

Diş eti iltihabı

Subglottik stenoz sebebiyle stridor,

Öksürük

Nefes darlığı ve

Hemoptizi gibi şikâyetler görülür.

Ayrıca dolaşan oligoartrit, tek taraflı ptozis, sklerit, üveit, periferal ülseratif keratit, ciltte purpura ve nöropati’ye bağlı olarak his kayıpları görülebilir.

Hastaların dörtte üçünde renal tutulum meydana gelir. Ateş, Kırıklık ve Kilo kaybı da en sık rastlanan şikâyetlerdendir.

Venöz trombotik olaylar bu hastalarda çok sık görülebildiğinden bu konuda da dikkatli olunması tavsiye edilir.

Renal tutulumu olan hastaların hepsinde idrar sedimentinde Eritrosit ve bazen eritrosit silendirleri bulunur. Beraberinde lökosit de bulunabilir.

Biyopsi materyalinde, hastalık için karakteristik olan segmental nekrotizan glomerülonefrit bulguları tespit edilir.

c-ANCA Pozitifliği Nedenleri ?

Şiddetli klinik belirtiler sergileyen Wegener granülomatozis’i hastalarının hemen hemen hepsinde c-ANCA pozitif bulunur.

Spesifitesi çok yüksek bir test parametresi olması sebebiyle, klinik bulgu sergileyen bir hastada test sonucunun “pozitif” bulunması, tanı konulması için yeterli bulunur.

Sağlıklı kişilerin % 2’sinden daha küçük bir kısmında da c-ANCA pozitif bulunabilmektedir.

Wegener granülomatozisi olasılığı düşünülen bir kişide test sonucunun “negatif” bulunması, hastalık olasılığını zayıflatır. Bununla beraber sınırlı tutulum gösteren ve hafif klinik seyir gösteren hastaların yaklaşık % 20 kadarında test negatif bulunabilmektedir.

Bu nedenle de test sonucu “negatif” olsa bile, kuşkulu durumlarda biyopsi yapılmalıdır.

Başarılı bir tedavi sonucunda antikorun seviyesi genellikle düşmeye başlasa da, antikor seviyesi ile klinik tablonun şiddeti ve aktivasyon derecesi arasında çoğunlukla korelasyon bulunmaz.

Bu nedenle antikor titresine bakılarak tedaviye alınan cevabın hassas bir şekilde izlenmesi mümkün değildir.

Remisyona giren hastalarda, antikor pozitifliğinin yıllarca devam etmesi mümkündür.

c-ANCA Negatif  Nedenleri ?

Sağlıklı kişilerde zaten negatif olmalıdır.

Test Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan çalışılır. Açlık gerekmez.

Referans Değer Ne Olmalıdır ?

Negatif olmalıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !