C3 (Kompleman 3) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

C3 (Kompleman 3) testi başlıca bazı enfeksiyonlar veya otoimmün hastalıkların tanı ve tedavi takibinde, özellikle de SLE ve Nefrit hastalığı tanısı için istenir.

Kompleman sistem veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskad (yol) dır.

En az 19 ayrı protein’den oluşan kompleman sistemi, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur, yabancı tanecikleri ya da mikroorganizmaları zararsız hale getirir, ama aynı zamanda inflamasyon oluşmasına da yol açar.

Bu proteinler başlıca Karaciğer tarafından sentezlenir.

Hastalıklar (örn. SLE) sırasında değişen bazı Kompleman düzeyleri (C3, C4) hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılır.

Kompleman 3 (C3) Nedir ?

Kompleman sistemi proteinlerinin yaklaşık % 70’ini oluşturur ve hem klasik hem de alternatif yolun aktivasyonu için gereklidir.

Karaciğer, Makrofajlar, Fibroblastlar, Lenfoid hücreler ve Deri’de sentezlenir.

C3 seviyesi düşüklüğü şüphesinde istenir.

C4 ve C1 esteraz inhibitörü ile beraber en sık istenen 3 kompleman testinden birisidir.

Birçok Nefrit’te (Böbrek inflamasyou) değeri düşer, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve Nefrit’lerin şiddeti hakkında bilgi verir.

 

 

C3 Düşüklüğü Nedenleri ?

İmmün kompleksli çoğu hastalığın aktif formlarında azalır;

C3 eksikliğine bağlı şiddetli tekrarlayan Bakteriyel enfeksiyonlar

C3b inaktivatör eksikliği

Akut Poststreptokokkal Glomerülonefrit

İmmün Kompleks Hastalığı

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

Membranoproliferatif Glomerülonefrit

Nefritler

Son dönem Karaciğer Hastalıkları

C3 Yüksekliği Nedenleri ?

Birçok İnflamatuvar hastalıklarda artar, olay düzelince geçer, bu nedenle yüksekliği pek tanıda kullanılmaz.

C3 Testi Nasıl Yapılır ?

Bu test için kolunuzdan alınan yaklaşık 3-4 ml kan, serumu ayrılarak cihaza verilir.

C3 Testi Referans Değerleri Nedir ?

Laboratuvarlara göre değişse de yaklaşık olarak;

3 yaş : 85 – 200 mg/dl

Yetişkin: 55 – 120 mg/dl arası normal kabul edilir.