C4 (Kompleman 4) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

C4 (Kompleman 4) Testi, Akut İnflamatuar durumlar, Maligniteler, SLE, Glomerülonefrit, Kronik Hepatit, Otoimmün hastalıklar, Herediter Anjioödem ve Protein kaybettiren hastalıklar gibi durumlarda istenen bir testtir.

Kompleman sistemi, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskad (yol) dır. Kompleman bir ardışık çalışan enzimler sistemi’dir, yani içinde birbiri ardına oluşan ya da tetiklenen enzimler vardır ve böylece bir çok reaksiyon oluşur.

En az 19 ayrı proteinden oluşan kompleman sistemi, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur, yabancı tanecikleri ya da mikroorganizmaları zararsız hale getirir, ama aynı zamanda inflamasyon oluşmasına da yol açar.

Bu proteinler ana olarak Karaciğer tarafından sentezlenirler.

Hastalıklar (örn. SLE) sırasında değişen bazı kompleman düzeyleri (C3, C4) hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılır.

Kompleman 4 (C4) Nedir ?

Kemik ve Akciğer’den de sentezlenir.

Genellikle total kompleman ölçümü düşük olduğunda izlem için kulanılan bir testtir.

C1 esteraz inhibitörü’nün düşük olduğu Herediter Anjiyoödem (soluk borusunda ani tıkanma yapabilen tehlikeli bir hastalık) tanısında konfirmasyon amacıyla da istenir.

 

 

C4 Düşüklüğü Nedenleri :

Aktif Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

Erken dönem Glomerülonefritler

İmmün Kompleks Hastalığı

Kriyoglobulinemi

Doğuştan C4 eksikliği

Herediter Anjionörotik Ödem’de görülür.

C4 Yüksekliği Yüksekliği :

Birçok Malignansi yani Kanser ve Kötü huylu hastalıklarda artar ama tanı değeri yoktur.

Kriyoglobulinemi : Sogukta kanda presipite olan (çöken) ve ısıtma ile yeniden eriyen immunglobulinlerin varlığıdır.

Lenfoproliferatif, otoimmun ve enfeksiyon hastalıklarında kanda gösterilmiştir.

Herediter Anjionörotik Ödem : Görülme sıklığı 10.000 kişide 1 ile 50.000 kişide 1 arasında değişir.

Hastalık vücudun değişik yerlerinde ortaya çıkan şişliklerle (ödem) seyreder. Genellikle eller, ayaklar, yüz bölgesi (dil, dudak, göz kapakları, yanak) ve solunum yollarında ödem olur.

Ayrıca barsaklarda şişme (ödem) nedeniyle şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerine de sıklıkla rastlanır.

Solunum yolunda olursa acil tedavi gerektirir.

Nedeni C1 inhibitör protein’inin az yapılmasıdır.

C4 Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan yaklaşık 3-4 ml kandan çalışılır.

C4 Testi için Referans Değerler Nedir ?

Prematüre :  7 – 23 mg/dl

0-7 gün  :  7 – 25 mg/dl

7 gün-3 ay  :  7 – 30 mg/dl

4 ay-1 yaş  : 8 – 42 mg/dl

2-12 yaş  :  15 – 42 mg/dl

12 yaş sonrası: 15 – 50 mg/dl arası normal kabul edilir.