CA 15-3 Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 15-3 Kanserlerde ve bazı iyi huylu hastalıklarda kanda artabilen, enzim, karbonhidrat ve protein yapısında olabilen Tümör Belirteçlerinden biridir.

CA 15-3 Nedir ?

CA 15-3 normal Meme hücreleri tarafından üretilen bir proteindir.

Karbonhidrat Antijen 15-3 (CA 15-3) testi özellikle İleri evre Meme kanserinin tedavisine yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü gözlemek için kullanılır.

Sağlıklı kişilerde, Kolorektal kanser, Akciğer kanseri, Siroz, Hepatit, ve iyi huylu Meme hastalığı gibi kanser, rahatsızlıklar veya hastalıkları olanlarda da yükselebilmektedir.

Kanserli Meme tümörleri olan birçok hastada CA 15-3  ve ilişkili CA 27.29’un üretimi artmıştır.

CA 15-3 kansere neden olmamakta, daha çok tümör hücreleri tarafından saçılmakta, kan dolaşımına girerek kanser seyrini takipte yararlı bir tümör belirtecine dönüşmektedir.

Erken lokalize Meme kanseri olan kadınların yaklaşık % 10’u ve metastatik Meme kanseri olanların ise % 70’inde CA 15-3 yükselmektedir.

CA 15-3, bir kanser tarama testi olarak kullanılamaz çünkü yeterince duyarlı veya özgül değildir.

Esas kullanımı hastanın Meme kanseri tedavisine verdiği yanıtı ve Meme kanseri nüksünü izlemektir.

CA 15-3 Testi Ne Zaman İstenir ?

Esas kullanımı hastanın Meme kanserinin tedaviye verdiği yanıtı ve Meme kanseri nüksünü izlemektir.

CA 15-3 erken evre Meme kanserlerinin çoğunda yükselmez.

CA 15-3 Yüksekliği Nedenleri ?

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse Meme kanseri o kadar ilerlemiş demektir.

Karaciğer kanseri

Akciğer kanseri

Yumurtalık kanseri

Kolorektal kanserler

Pankreas kanseri

Hepatitler

Sarkoidoz

Tüberküloz

SLE

Siroz

İyi huylu Meme hastalıkları

Sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselmeler görülebilir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3’deki yükselmeler hem daha azdır, yavaştır ve zamanla değişmeme eğilimi gösterir.

Normal CA 15-3 düzeyleri o kişinin lokalize veya metastatik Meme kanseri olmadığını garanti etmez. Ya CA 15-3 düzeyleri  saptanamayacak derecede yükselmemiş olabilir veya o kişi  CA 15-3 salmayan ileri evre Meme kanserli % 25-30’luk kesime dahildir.

Test Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan (serum) çalışılır.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Değerler :

Referans değerler laboratuvardan laboratuvara ufak değişimler gösterse de yaklaşık olarak;

0 – 30 U/ml arası değerler normal kabul edilir.