CA 19-9 Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri Nelerdir ?

CA 19-9 testi, özellikle Gastrointestinal sistem Kanserlerinin (Pankreas, Karaciğer, Safra, Mide, Kolon ve Rektum) teşhisi, tedaviye alınan cevabın izlenmesi ve tedavisi tamamlanmış hastalarda meydana gelebilecek nüksün erkenden belirlenmesine yönelik takip çalışmaları sırasında kullanılır.

Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre olmaması nedeniyle Kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmez.

CA 19-9 Testi Nedir ?

Ca 19-9, ilk kez insan Kolorektal kanser hücrelerinden izole edilmiş bir moleküldür. Birçok gastrointestinal tümörde ve bazı iyi huylu hastalıklarda artan tümör markerıdır.

CA 19-9 Yüksekliği Nedenleri Nelerdir ?

Pankreas kanserleri’nin % 70-95 kadarında

Mide kanserleri’nin % 26-60 kadarında

Hepatobiliyer kanserleri’in % 55-79 kadarında

Kolorektal kanserler’in % 18-58 kadarında

Akciğer, Meme, Over, Böbrek ve Prostat kanserlerinin daha küçük bir kısmında yükselmektedir.

Pankreas kanseri olasılığı düşünülen bir hastada CEA, Bilirubin ve diğer Karaciğer paneli testleri (AST, ALP, LDH, ALT, GGT, Fibrinojen, Albümin, INR) ile birlikte istenebilir.

Pankreas Kanseri ile ilişkilendirilebilen şikayetler: Karın ağrısı, Bulantı, Kilo kaybı ve Sarılık’tır.

Safra Kesesi Kanserleri’nin teşhisinde CA19-9, CEA’ya göre daha fazla yükselir (yaklaşık % 79’a karşı % 50).

İyi Huylu nedenlere bağlı yükseklikler, hem hafif derecede olur, hem de zaman içinde sürekli bir şekilde artma eğilimi göstermez.

Tedavi edilmeyen malign hastalıklarda ise zaman içinde tedrici bir artma meydana gelerek, çok yüksek konsantrasyonlara ulaşılabilir.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı)

Bazı Otoimmün hastalıklar

Kolesistit

Tıkanma Sarılıkları

Safra kesesi ve kanalı taşları

Akut Kolanjit

Toksik Hepatit

Kronik Aktif Hepatit

Karaciğer Sirozu

Primer Biliyer Siroz

Kistik Fibrozis

Masif Karaciğer Nekrozu

Romatoid Artrit

Sistemik Lupus Eritematozus ve

Skleroderma vakalarının % 30’unda da yükselir.

Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, tamamen sağlıklı olduğu düşünülen bazı kişilerde de referans aralık sınırlarını aşan Ca 19-9 konsantrasyonları ölçülebilir.

Toplumun % 5-6 kadarını oluşturan Lewis (ab -) kişilerde CA 19-9 sentezi olmaz. Bu sebeple bu gruptan olan kişilerde, ilgili kanserlerin teşhis ve takibinde kullanılamaz.

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

0 – 39 U/mL.