CA 19-9 Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 19-9, PSA gibi tümör yani kanserlerde artabilen belirteçlerdendir. Özellikle gastrointestinal sistem kanserlerinin (Pankreas, Karaciğer, Safra, Mide, Kolon ve Rektum) teşhisi ile tedaviye alınan cevabın izlenmesinde kullanılır.

CA 19-9 Testi Nedir ?

Karbonhidrat Antijen 19-9, daha sık kullanılan adıyla CA 19-9 testi, özellikle Pankreas, Hepatobiliyer sistem, Mide, Kolon ve Rektum kanserlerinde yükselir.

Teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi ve tedavisi tamamlanmış hastalarda meydana gelebilecek nüksün erkenden belirlenmesine yönelik takip çalışmaları sırasında kullanılır.

Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre değildir, o nedenle kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmez.

Ca 19-9, ilk kez insan Kolorektal kanser hücrelerinden izole edilmiş bir moleküldür.

CA 19-9 Yüksekliği Nedenleri ?

Pankreas Kanseri (% 70-95)

Mide Kanseri (% 26-60)

Hepatobiliyer Kanserler (% 55-79)

Kolorektal Kanserler (% 18-58)

Akciğer Kanseri

Meme Kanseri

Over Kanseri

Böbrek Kanseri

Prostat Kanseri

İnflamatuvar Bağırsak hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı)

Otoimmün Hastalıklar (Romatoid Artrit, Sistemik Lupus eritematozus ve Skleroderma vakalarının % 30’unda yükselir)

Kolesistit

Tıkanma sarılıkları

Safra kesesi ve kanalı taşları

Akut Kolanjit

Toksik Hepatit

Kronik Aktif Hepatit

Karaciğer Sirozu

Primer Biliyer Siroz

Kistik Fibrozis

Masif Karaciğer Nekrozu başlıca yükseldiği durumlardır.

Yani her yükseklik kanser demek değildir ama aşırı yükseklikler diğer bulgularla beraber kanseri ön planda düşündürür.

Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, tamamen sağlıklı olduğu düşünülen bazı kişilerde de referans aralık sınırlarını aşan Ca 19-9 konsantrasyonları ölçülebilir.

Toplumun % 5-6 kadarını oluşturan Lewis Kan grubu kişilerde CA 19-9 sentezi olmaz. Bu sebeple bu gruptan olan kişilerde, ilgili kanserlerin teşhis ve takibinde bir parametre olarak kullanılamaz.

Safra Kesesi Kanserleri’nin teşhisinde CEA’ya göre daha üstün bulunmuştur. Safra kesesi kanserlerinin yaklaşık % 79’unda CA 19-9 artarken, CEA sadece % 50 kadarında artmaktadır.

İyi huylu nedenlere bağlı yükseklikler, hem hafif derecede olur, hem de zaman içinde sürekli bir şekilde artma eğilimi göstermez.

Tedavi edilmeyen malign hastalıklarda ise zaman içinde tedrici bir artma meydana gelerek, çok yüksek konsantrasyonlara ulaşılabilir.

CA 19-9 Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan çalışılır.

Açlık gerekmez.

CA 19-9 Referans Aralığı Nedir ?

Laboratuvarlara göre değişse de yaklaşık olarak 0- 39 U/mL arası normal kabul edilir.