CA 72-4 Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 72-4 testi başlıca Mide, Kolorektal ve Over Kanserlerinin tedavisine alınan cevabın izlenmesi ve nükslerin erken tanısı için kullanılır.

Over Kanserlerinin izlenmesinde CA 125’e ek olarak da kullanılabilir.

Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre olmaması nedeniyle, sağlıklı insanlarda kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmemektedir.

CA 72-4 Nedir ?

CA 72-4 müsin benzeri bir proteindir. Özellikle mide kanserinde yükselir, ve tanı ve takibinde kullanılır.

CA 72-4 ün artışı ile Mide kanserinin evresi doğru orantılıdır. 

CA 72-4 Yüksekliği Nedenleri :

Meme, Kolon ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanserleri

Epitelyal Over Kanserleri

Endometriyal, Pankreatik, Gastrik kanserler 

Kanser dokularının dışında Fetüs Kalın bağırsağı, Mide ve Özofagusu’nda da bulunur.

Buna karşılık, sağlıklı yetişkine ait Karaciğer, Dalak, Kalp, Meme, Uterus, Akciğer, Kemik iliği, Kalın bağırsak, Mide, Lenf nodu ve Böbrek dokularında bulunmadığı belirlenmiştir.

Mide Kanserlerinin genel olarak % 40-46 sında artar. Ca 19-9 ve CEA’dan daha duyarlı bir parametre olduğu söylenebilir.

Mide ve Kolorektal dışındaki gastrointestinal kanserlerin belirlenmesindeki sensitivitesi Ca 19-9’dan daha düşüktür.

Sağlıklı bireylerin % 3-5’inde, benign gastrointestinal hastalığı olanların % 6 kadarında yüksek CA 72-4 konsantrasyonlarına rastlanabileceği bildirilmektedir.

Pankreatitler

Karaciğer Sirozu

Akciğer hastalığı

Romatizmal hastalığı olanlar

Jinekolojik hastalığı olanlar

İyi huylu Over adenomları

İyi huylu Over kistleri

İyi huylu Meme hastalıkları ve

İyi huylu Gastrointestinal hastalıklarda referans aralık sınırlarını aşan Ca 72-4 konsantrasyonları ölçülebilir.

Numune :

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Aralığı :

0-4 U/mL.