CA 72-4 Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

CA 72-4 testi başlıca Mide, Kolorektal ve Over Kanserlerinin tedavisine alınan cevabın izlenmesi ve nükslerin erken tanısı için kullanılır.

Over Kanserlerinin izlenmesinde CA 125’e ek olarak da kullanılabilir.

Ancak yeterince sensitif ve spesifik bir parametre olmaması nedeniyle, sağlıklı insanlarda kanser taraması amacıyla kullanılması önerilmemektedir.

CA 72-4 Meme, Kolon ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanserlerinde yükselir.

Epitelyal Over Kanserleri’nin % 100’üne yakın kısmında ve ayrıca Endometriyal, Pankreatik, Gastrik kanserler ve başka bir çok kanserde de artar.

Kanser dokularının dışında Fetüs Kalın bağırsağı, Mide ve Özofagusu’nda da bulunur.

Buna karşılık, sağlıklı yetişkine ait Karaciğer, Dalak, Kalp, Meme, Uterus, Akciğer, Kemik iliği, Kalın bağırsak, Mide, Lenf nodu ve Böbrek dokularında bulunmadığı belirlenmiştir.

Değerlendirme :

CA 72-4 testi, Mide kanserlerinin, Kolorektal kanserlerin, diğer gastrointestinal kanserlerin, Over kanserlerinin ve diğer jinekolojik kanserlerin tedavisinin takibi ve nükslerinin erkenden belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.

Mide Kanserlerinde klinik sensitivitesinin % 20-80 arasında değiştiğini gösteren araştırmalar mevcut olmakla birlikte, genel olarak bu oranın % 40-46 arasında olduğu kabul edilmektedir.

Mide Kanserinde  % 32 sensitiviteye sahip Ca 19-9’dan ve % 20-24 civarında sensitiviteye sahip CEA’dan daha duyarlı bir parametre olduğu söylenebilir.

Kolorektal Kanserlerde, klinik sensitivitenin % 20-41 arasında değiştiği ve ölçülen konsantrasyonun hastalığın evresi ile korelasyon gösterdiği bildirilmektedir.

Mide ve Kolorektal dışındaki gastrointestinal kanserlerin belirlenmesindeki sensitivitesi Ca 19-9’dan daha düşüktür.

Sağlıklı bireylerin % 3-5’inde, benign gastrointestinal hastalığı olanların % 6 kadarında yüksek CA 72-4 konsantrasyonlarına rastlanabileceği bildirilmektedir.

Pankreatitler

Karaciğer Sirozu

Akciğer hastalığı

Romatizmal hastalığı olanlar

Jinekolojik hastalığı olanlar

İyi huylu Over adenomları

İyi huylu Over kistleri

İyi huylu Meme hastalıkları ve

İyi huylu Gastrointestinal hastalıklarda referans aralık sınırlarını aşan Ca 72-4 konsantrasyonları ölçülebilir.

CEA ve Ca 19-9 başta olmak üzere diğer Tümör Markerları ile karşılaştırıldığında, iyi huylu hastalıklar açısından klinik spesifitesinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Numune :

Serum.

Açlık ve özel hazırlık gerekmez.

Referans Aralığı :

0-4 U/mL.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !