Çarpıntı Nedir, Yapan Hastalıklar ve Tedavisi ?

Çarpıntı, veya bazen Kalp çarpıntısı da denir, Kalbin hızlı, güçlü ya da düzensiz çalışması ve bunun kişi tarafından hissedilmesidir.

Çarpıntı Nedir ?

Kalp çarpıntısı çoğunlukla sinirsel bir durumdur, kişinin ya Kalp hastalığı korkusuyla ya da duygusal bozukluklar sonucu, kendi Kalp etkinliğiyle aşırı ilgilenmesi sonucu ortaya çıkar.

Kalp çarpıntısı, Kalbin ve Tiroid bezi gibi başka organların bazı organik hastalıklarının belirtisi de olabilir.

Sinüs Taşikardisi, Kalbin dakikada 100’den çok atmasıyla nitelendirilen bir bozukluktur. Genellikle aşamalı olarak ortaya çıkar.

Prematüre Ventriküler Ekstrasistol veya erken karıncık kasılması, Kalpte çarpıntıya neden olan bir diğer aritmik durumdur. Burada Kalp karıncıkları, önceki kasılmanın ardından vaktinden önce kasılır, ikinci bir kasılmadan önce, uzun bir duraklama olur.

Paroksismal Atriyal Fibrilasyon denen Artimi de de, Kalp kulakçıklarında geçici ritim yitimi nedeniyle hızlı, düzensiz çarpıntı olur.

Çarpıntı çok sık karşılaşılan bir semptom olmasına karşın nadiren nedeni saptanır.

Çarpıntı Yapan Hastalıklar ?

Egzersiz

Ateş

Heyecan.

Stres

Anksiete

Panik atak

Kafein

Enerji içecekleri

Kokain

Dekonjestanlar

Katekolaminler

Teofilin

Antiaritmikler

Trisiklik antidepresanlar

Anemi yani Kansızlık

Hipertiroidi

Hiperventilasyon

Hipoglisemi

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Valvuler hastalıklar

Aort stenozu

Konjenital Kalp Hastalıkları

Cerrahi sonrası

Atriyal Premature atımlar

Ventrikuler Premature atımlar

SVT

Ventrikuler Taşikardi

Atriyal Fibrilasyon

Hasta Sinüs Sendromu

WPW Sendromu.

Çarpıntı Belirtileri Nelerdir ?

Çarpıntı, hastanın hissettiği Kalpteki düzensizliği tarif eder. Bunlar izole bir atım olarak hissedilebilir veya sık tekrarlanabilirler.

Çarpmalar hızla olabilir, düzenli ya da düzensiz olabilir. Bu, hastanın göğsünde bir Kuş çırpıntısı tarif etmesine neden olabilir.

Hastalar Göğüslerinde veya Boğazında dolgunluk şikayetinde de bulunabilir.

Ayrıca Nefes darlığı, Mide bulantısı ve Terleme olabilir.

Kalp hızı çok hızlıysa, hastanın kan basıncı düşebilir, Baş dönmesi ve Baygınlık gelişebilir.

Çarpıntıda Hangi Doktora Gidilir ?

Uzun süren veya sürekli çarpıntı durumunda önce bir Kardiyoloji uzmanına muayene olunmalıdır. Doktor çarpıntıyla ilgili anamnez alır yani bazı sorular sorar.

Örneğin;

Başlangıcı ve sonlanması, egzersiz ile ilişkisi, eşlik eden bulgular (göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop..), aile öyküsü gibi.

Sonra Kardiyak muayene yapılır, EKG, çarpıntı sık aralıklar ile oluyorsa HOLTER, egzersiz sırasında oluyorsa EFOR TESTİ gibi testler yapılır.

Kan testleri, çarpıntıya neden olabilecek temel Tıbbi durumların araştırılmasında yardımcı olabilir. Bunlar arasında Anemi için Hemogram testi, elektrolitler, Böbrek ve Tiroid fonksiyon testleri sayılabilir.

Çarpıntı Tedavisi Nasıldır ?

Çarpıntılara göğüs ağrısı, çene ağrısı, hazımsızlık, aşırı yorgunluk, nefes darlığı, senkop (bayılma) eşlik ediyorsa Tıbbi bir durum söz konusudur. Acil tıbbi müdahale gerekir.

Çarpıntı tedavisi anormal Kalp ritminin altında yatan duruma ve nedenine bağlıdır.

Çarpıntının birçok nedeni kendiliğinden sınırlayıcıdır ve yaşam tarzı değişiklikleri oluşumlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlara Kafein, Alkol ve Soğuk algınlığı ilaçlarının kullanımından kaçınılması veya azaltılması dahildir.

Birçok bitkisel ilaç da Kalbin elektrik iletim sistemini etkileyebilecek uyarıcılar içerir.

Sigara içimi de çarpıntıya neden olabildiğinden bırakılmalıdır.

Çarpıntıların altında yatan nedene bağlı olarak, Kalp hızı ve ritmini kontrol etmek için ilaçlar reçete edilebilir.

Diğer tedaviler, bazı çarpıntıların altında yatan nedeni ortadan kaldırmak için ablasyon veya cerrahi teknikleri içerir.

Çarpıntı Tehlikeli mi ?

Birçok çarpıntı genelde geçicidir ve yaşam tarzı değişiklikleri ile çözülebilecek durumlardan kaynaklanmaktadır.

Örneğin erken Atriyal kasılmalar ve Prematüre Ventriküler kasılma normal varyasyonlar olup yaşam beklentisini etkilemez ancak Kafein ve Alkol gibi uyarıcıların alımını azaltarak önlenebilir. Bu çarpıntıların genellikle iyi bir prognozu vardır.

Çarpıntıya neden olan diğer nedenler, Kalp ritim bozukluğunu kontrol etmek için ilaçlar veya ameliyatı gerektirebilir.

Hedef, hastayı önceki sağlık ve yaşam düzeylerine geri getirmek ve günlük yaşamındaki kısıtlamaları en aza indirmektir.

Bazı çarpıntıların, tedaviye verilen cevaba bağlı olarak, bazen de kötü bir prognozu vardır.

Çarpıntı Önlenebilir mi ?

Atriyal Fibrilasyon ve Atriyal Flatter dahil olmak üzere çarpıntıların bazı nedenleri, altta yatan Kalp rahatsızlığından, özellikle İskemik Kalp hastalığından kaynaklanabilir.

Kontrol edilebilir risk faktörleri, yüksek Tansiyon, yüksek Kolesterol ve Diyabetin ömür boyu kontrolü, ayrıca Sigarayı bırakmayı içerir.

Çarpıntılı hastalar Kafein, Alkol, Soğuk algınlığı ilaçları (özellikle de Psödoefedrin içeren ilaçlar), Bitkisel ilaçlar ve diğer uyarıcılardan mümkün olduğunca kaçınmalıdır.