Chronic Fatigue Syndrome, How to Treat Chronic Fatigue ?

Feeling constantly tired may be a symptom of many illnesses, as well as physiological or psychological. Fatigue is a common complaint.

Let’s examine it in detail.

Sürekli yorgun hissetme birçok hastalığın belirtisi olabileceği gibi fizyolojik veya psikolojik de olabilir. Yorgunluk çok yaygın bir şikayettir. Ayrıntılı inceleyelim.

Yorgunluk nedir ?

Yorgunluk enerji  ve motivasyon (hem fiziksel hem de zihinsel olarak) eksikliği olarak tanımlanabilir. Bu uyku gereksinimi ile giden uyuşukluktan farklıdır.

Uyuşukluktan başka, aktivite ile nefes darlığı ve kas güçsüzlüğü gibi diğer semptomlar da  yorgunluk ile karışabilir. Yine, tüm bu belirtiler aynı anda da ortaya çıkabilir.

Ayrıca, yorgunluk fiziksel ve zihinsel faaliyete normal bir yanıt olabilir. Çoğu normal birey genellikle aktivitelerinin yoğunluğuna bağlı olarak yorgunluk hisseder ama bu durum genellikle 1 günü geçmez.

Depresyon ve diğer psikiyatrik sorunların yorgunluğun nedeni olabileceği doğruysa da, altta yatan bir bedensel hastalığın olup olmadığı yine de araştırılmalıdır.

Yorgunluk yaşayan bireylerin üç temel şikâyeti olabilir; Ancak, her insanda değişebilir.

Motivasyon eksikliği veya bir faaliyete başlayamama
Aktiviteye başladığında kolayca yorulma  ve
Bir faaliyeti başlatmak veya tamamlamak için konsantrasyon, hafıza veya zihinsel yorgunluk veya zorluklar.

Yorgunluk uzun süre devam edebilirken, kronik yorgunluğun varlığı, şu şekilde belirlenen belirli iki kriter setine sahip olan “kronik yorgunluk sendromu”ndan farklıdır:

Diğer bilinen tıbbi durumlarla (yorgunluk belirtileri olan) birlikte olmayan ve en az 6 ay veya daha uzun süre ağır kronik yorgunluk,
Eşzamanlı olarak aşağıdaki semptomlardan dört veya daha fazlasına sahip olma:

Egzersiz sonrası aşırı yorgunluk
Bozuk bellek veya konsantrasyon
Dinlendirmeyen uyku
Kas ağrısı
Kızarıklık veya şişlik olmaksızın çoklu eklem ağrısı
Servikal veya aksiller lenf nodları
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı

Yorgunluğa ne sebep olur ?

Büyük bir şikayet olarak yorgunluğun sayısız potansiyel nedeni vardır.

Vücudun dokularına yetersiz kan gitmesine neden olanlardan tutun metabolizmayı etkileyen hastalıklara, enfeksiyonlardan ve enflamatuvar hastalıklardan uyku bozukluğuna neden olan hastalıklara kadar birçok hastalık neden olabilir.

Yorgunluk ayrıca birçok ilacın ortak bir yan etkisidir.

Psikolojik durumları olan sayısız hasta sıklıkla yorulmadan (fiziksel ve zihinsel) şikayetçi olsa da, yorgunluğına  teşhis konulamayan bir grup hasta da vardır.

Causes of Chronic Fatigue Syndrome

Metabolik/Endokrin

Anemi, hipotiroidizm, diyabet, elektrolit anomalileri, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı,Cushing hastalığı

Bulaşıcı Hastalıklar

İnfeksiyöz mononükleoz, hepatit, tüberküloz, sitomegalovirüs, HIV enfeksiyonu, influenza (grip), sıtma ve diğer birçok bulaşıcı hastalıklar

Kalp ve Akciğer

Konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı, KOAH, astım, aritmi, zatürre

İlaçlar

Antidepresanlar, anksiyete ilaçları, yatıştırıcı ilaçlar, ilaç çekilmesi, antihistaminikler, steroidler, bazı hipertansiyon ilaçları, bazı antidepresanlar

Psikiyatri (Ruh Sağlığı)

Depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı, alkol istismarı, yeme bozuklukları (örn; bulimia, anoreksiya), keder ve yas

Uyku sorunları

Uyku apnesi, reflü özofajiti, uykusuzluk hastalığı, narkolepsi, vardiyalı çalışma veya iş vardiyasında değişiklikler, gebelik

Vitamin Eksiklikleri

Vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, demir eksikliği

Diğer

Kanser, romatizmal artrit ve sistemik lupus gibi romatoloji hastalıkları, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, normal kas hareketi, obezite, kemoterapi ve radyasyon terapisi

Yorgunluğun nedeni nasıl teşhis edilir ?

Bir hastada yorgunluğun nedenini bulmanın anahtarı, doktorun tıbbi geçmişi analiz ederken gösterdiği özenle ilgilidir.

Sadece enerji kaybı hakkında değil, aynı zamanda nefes darlığı, uyku düzeni, saç dökülmesi, dışkının rengi gibi soruların yanı sıra hastanın yaşayabileceği diğer potansiyel problemler hakkında da soru sormak önemlidir.

Genellikle, yorgunluğun süresi ve miktarı hakkında sorular sorularak bir öykü alınır.

Anormal bir tiroid bezi, şişmiş lenf bezleri, morluklar da dahil olmak üzere anormal kalp sesleri için kalbi dinlemek ve normal kas tonusu ve refleksleri kontrol etmek için nörolojik muayene gibi birçok hastalık için özel dikkat gösterilmelidir.

Kan testleri ve diğer görüntüleme çalışmaları yapılabilir.

İlk tarama kan testleri aşağıdakileri içerebilir:

CBC (Tam kan sayımı yani Hemogram)
Elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür, karbon dioksit ve bazen kalsiyum ve magnezyum)
Glukoz (kan şekeri)
BUN /kreatinin (böbrek fonksiyonunu ölçmek için)
TSH
EBV testleri
Ferritin
B12 vitamini, D vitamini, folik asit ve demir
CK (kas inflamasyon ve nekrozlarına neden olan hastalıklarda yükselme) ve /veya
ESR veya eritrosit sedimantasyon hızı (vücuttaki iltihap,travma ve inflamasyonlar için spesifik olmayan markır).

X-ışınları, BT taramaları, elektrokardiyogram (EKG, EKG) ve diğer görüntüleme veya testlerin alınması kararı, hastanın durumuna bağlıdır.

How to Treat Chronic Fatigue ?

Yorgunluk, altta yatan bir durumun semptomu olduğu için tedavi fiziksel, psikolojik veya ikisinin bir kombinasyonu olup olmamasına bakılmaksızın yorgunluğa neden olan duruma bağlıdır.

Hastalığın tedavi edilmesi ile yorgunluk belirtilerinin düzelmesi arasında gecikme olabilir; Bazı semptomlar altta yatan durum tedavi edildikten hemen sonra giderebilir.

Örneğin, anemisi olan bireyler, alyuvar sayısı arttıkça daha iyi hissederken, enfeksiyöz mononükleozdan tedavi edilenlerin enerji seviyelerinin normale dönmesi için haftalar gerekebilir.

Sürekli yorgunluk çekenler doktora gidip muayene olduktan sonra ve herhangi bir hastalık bulunamadıysa aşağıdaki amazon.com banner’ında seçtiğim, vitaminler, antioksidanlar, L-Glutamin, DHA, DMAE, Bacopin, Gaba ve Huperzin A içeren özel destek formülasyonunu alıp kullanabilirler.