CK-MB Testi Nedir, Neden Yapılır, Yüksekliği Nedenleri ?

CK-MB Kreatin Kinaz izoenzimlerinden biridir ve başlıca olarak Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) tanısında ve belli bazı pıhtı çözücü ilaçların etkili olup olmadığını belirlemek için istenir.

CK-MB Nedir ?

CK yani Kreatin Kinaz enzimi özellikle Kalp, Beyin, İskelet kasında bulunur ve vücudunuzda 3 farklı formu (izoenzimi) mevcuttur.

CK-MM (iskelet kası ve Kalpte bol)
CK-MB (% 90 Kalpte, gerisi Barsak, Dil, Diafram ve Uterus’ta bulunur)
CK-BB (çoğunlukla Beyin ve Barsak’larda bulunur).

CK Vücutta Ne İşe Yarar ?

CK enziminin görevi vücutta Kreatinin’e ATP’den aldığı Fosfat’ı bağlamak ve Fosfokreatinin oluşturmaktır.

 

Kandaki CK Seviyelerini Hangi Tipleri Belirler ?

Kandaki CK değerinin yaklaşık % 80-85’i CK-MM izoenziminden gelir yani başlıca Kas kaynaklıdır.

Yaklaşık % 10-15’ini CK-MB oluşturur.

İskelet kasında ise CK-MB total CK aktivitesinin sadece % 1’ini oluşturmaktadır.

Çoğu zaman Kalp krizi tanısında CK-MB düzeyleri istense de, santral sinir sistemi travmaları, doğum yapma, makro-CK varlığında, prostat adenokanseri gibi bazı kanserlerde CK-MB yalancı yüksek ölçülebilir. Bu gibi durumlarda CK-MB/CK oranı bakmak daha sağlıklıdır.

Örneğin birçok otoimmün hastalıklarda, şiddetli hastalık ve kanserlerde görülebilen makro-CK varlığı, bu oranın kullanılmasıyla elimine edilebilir.

CK-MB Testi Neden Yapılır ?

Genellikle Kalp Krizi tanısında kullanılır.

Normalde CK-MB/CK oranı < % 3’dür. Bu oranı geçerse Kalp hastalığı, geçmezse İskelet kası hastalıkları düşünülür.

Kas veya Kalp hücreleri herhangi bir nedenle hasarlandığında kan CK düzeyleri artar.

CK Kalp krizinden sonraki ilk 4 – 6 saat içinde kanda yükselmeye başlar, 18 – 24 saatte en yüksek düzeyine ulaşır ve 2 – 3 gün içinde normale döner.

Kalp Krizinde kalp dokusuna özgü olan CK-MB testi istenir.

CK ve CK-MB Referans Değerleri Nelerdir ?

Total CK;

Kadınlarda: 10-79 U/L
Erkeklerde : 17-148 U/L

Total CK’nın % 0 – 3’i kadarını da CK-MB oluşturur.

 

 

CK Yüksekliği Nedenleri Nelerdir ?

Kanınızda CK yüksek değerde çıkmışsa bu genellikle Kas hastalıkları, ağır egzersiz, enjeksiyonlar, Kalp hastalıkları ve Hemoliz‘e bağlıdır.

Başlıca yükseklik nedenleri;

İskemi

Epileptik Nöbetler

Yenidoğanlar (erişkinlerin 2-3 katı)

Ağır Şok

Beyin Tümörleri

Serebrovasküler hastalıklar

Reye Sendromu

Prostat – Mesane – Meme – Akciğer – Uterus – GIS kanserleri

Miyokard İnfarktüsü

Miyokardit

Pulmoner İnfarktüs

Ağır Egzersiz

Kas Travması (Rabdomiyoliz)

Kas Hastalıkları (Müsküler distrofiler-normalin 20-200 katı kadar artar, Miyozitler..)

Miyoglobinüri

Toksoplazmozis

Trişinelloz

Hipotiroidizm

Kronik Böbrek yetmezliği

Kas kitlesi fazla olanlar

Kas içine enjeksiyonlar (en fazla 12 saat sonra pik yapar,örneğin Diklofenac injeksiyonu sonrası 10 kat kadar artışlar olabilir.)

Kalp kateterizasyonu geçirme

Ameliyat sonrası

Kronik Alkolizm

Malign Hipertermi

İlaçlar (Kolesterol düşürücü statinler)

Hemoliz

CK Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir ?

CK düşüklüğünün pek bir önemi yoktur.

Gebeliğin ilk 3 ayı

Yatak ıstırahatı ( % 20 düşer) başlıca düşük CK nedenleridir.

Hastanın özellikle son 24 saatte kas içine injeksiyon yaptırmamış olması gerekir, aksi halde sonuçlar yalancı yüksek çıkar.