Clostridium Difficile Toksini A ve B Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Clostridium Difficile Toksini veya Pseudomembranöz Kolit testi başlıca Antibiyotik tedavisi sonrasında ortaya çıkan Kolit vakalarının Clostridium Difficile ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Clostridium Difficile Nedir ?

Clostridium Difficile, gram-pozitif, anaerobik, spor üreten bir basil’dir.

Sağlıklı yetişkinlerin % 2–3 kadarında ve Bebeklerin % 70’e varan kısmında komensal Bakteri olarak bulunabilir.

Hastaneye yatan kişilerin ise yaklaşık olarak % 20 kadarlık kısmında bu Bakteriye rastlanabilir.

Clostridium Difficile Belirtileri Nelerdir ?

Bu bakteriyi taşıyan kişilerin çok büyük kısmında herhangi bir belirti meydana gelmez.

Pek çok kişide, antibiyotik tedavisinin kesilmesiyle kendi kendine kısa sürede iyileşen ishal tablosu oluşturduğu halde, bazı hastalarda tedaviye direnç gösteren, çok ağır seyreden ve özellikle yaşlılarda yaşamı tehdit edebilen ağır bir Kolit tablosu oluşturabilir.

Endoskopik incelemede dikkat çeken karakteristik görüntüsü sebebiyle Pseudomembranöz Kolit olarak adlandırılan bu tabloya en sık olarak yaşlılarda rastlanır.

Bununla birlikte, Antibiyotik sonrası ortaya çıkan ishal vakalarının çok büyük bir kısmı, flora değişikliği sonucunda, Kalın Bağırsakta Karbohidratların Bakteriyel fermantasyonundaki değişiklik sonucunda ortaya çıkar, Clostridium Difficile ile ilişkili değildir.

Clostridium Difficile Antibiyotik tedavisi ile ilişkili İshal vakalarının % 20 kadarından sorumludur.

Clostridium Difficile Toksini Nasıl Tedavi Edilir ?

Tedavi amacıyla Metranidazol veya Vankomisin kullanılır.

Patojen Clostridium Difficile suşları, hastalığın patogenezinden sorumlu olan, Toksin A ve B olarak isimlendirilen iki toksini aynı anda üretir.

Clostridium Difficile Toksin A ve B Nedir ?

Toksin A Enterotoksin, Toksin B ise Sitotoksin‘dir.

Büyük molekül ağırlığına sahip, protein yapısındaki bu toksinler, Bağırsak mukozasında bulunan özel reseptörler aracılığı ile hücre içine girip hücre iskeletini ve hücre hareketlerini bozar.

Clostridium Difficile Toksin A ve B Testi Neden Yapılır ?

Gaita örneğinden yapılan çalışmada, test sonucunun pozitif bulunması, Clostridium Difficile enfeksiyonunun bir bulgusu olarak kabul edilir.

Ancak test neticesinin negatif bulunması, enfeksiyon olasılığını kesin olarak ekarte ettirmemelidir.

Numunenin uygun şekilde alınıp analize kadar muhafaza edilememesi Toksinlerin degradasyonuna sebep olabilir.

Toksin konsantrasyonunun metodun analitik sensitivite sınırlarının altında olması da yalancı negatif bir sonuca sebep olabilir.

Numune :

Analiz için minimum 20 gram gaita örneği, temiz, ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış bir kap içine alınmalıdır.

Numunenin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi ve dondurulmaması gerekir.

Transport soğuk ortamda gerçekleştirilmelidir.