CMV Avidite Testi Nedir, Sonucu ve Normal Değerleri

CMV Avidite testi CMV IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak ve gerçekleşme zamanını belirlemek amacıyla yapılır.

CMV Avidite Testi Nedir ?

Avidite testleri, primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanının belirlenmesi ihtiyacının bulunduğu durumlarda kullanılır.

Bu testte, daha eski antikorların antijene daha güçlü, daha yeni antikorların ise daha zayıf bağlanma gücüne sahip olması özelliğinden yararlanılır.

Akut dönemde ve ardından nekahat döneminde CMV IgG varlığı, primer enfeksiyonun teşhisini sağlar. Aynı zamanda CMV IgM antikorlarının pozitif olduğunun belirlenmesi de teşhisi destekler.

Ancak, primer enfeksiyona ek olarak rekürrent enfeksiyonlarda ve reaktivasyonlarda da pozitif bulunması sebebiyle CMV IgM sınıfı antikorların serolojik teşhise katkısı, sınırlı derecede olmaktadır.

CMV Avidite Testi Sonucu Değerlendirme 

Anne kanında CMV IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyona mı yoksa reaktivasyona mı bağlı olduğunun ayırt edilmesine yardımcı olmak amacıyla IgG avidite testine ihtiyaç duyulur.

CMV IgG aviditesinin yüksek bulunması, primer enfeksiyonun gerçekleşmiş olmasının üzerinden en az 2-4 ay kadar bir süre geçmiş olduğunu gösterir. Yani olay eskidir, bu da iyi bir şeydir.

Testin hamileliğin başlangıç döneminde yapılmış olması halinde, yüksek IgG aviditesi fetüsün enfekte olma ve dolayısıyla da etkilenme olasılığının düşük olduğunu düşündürür.

Buna karşılık düşük avidite, primer enfeksiyonun son 2-4 ay içinde geçirilmiş olma olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir ve durum biraz daha ciddi olur.

CMV Avidite Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan 3-5 ml kan, serumuna ayrılır ve çalışılır.

Sonuçlar laboratuvara göre 4 saat ile 3 gün arasında çıkar.

CMV Avidite Testi Normal Değerleri

CMV IgG aviditesinin yüksek olması istenir.

Avidite index değeri <0.60 düşük avidite

Avidite index değeri  >0.70 yüksek avidite sayılır.