CMV IgG-IgM Testi Nedir ? & CMV IgG, IgM Antikorları

CMV IgG-IgM Antikor testleri  başlıca olarak gebelikte bağışıklığının bulunup bulunmadığının veya hamileliğin başlangıç döneminde şahsın primer enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Ayrıca semptomatik kişilerde, sorunun CMV enfeksiyonu ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ağır bir klinik tabloya sebep olabileceğinden bu kişilere organ, doku veya kan nakli yapılmadan önce vericinin kontrolden geçirilmesi gerekli görülür.

Sitomegalovirüsün sebep olduğu enfeksiyonlara bütün dünyada yaygın olarak rastlanır. İnsanlar primer enfeksiyona genellikle yaşamlarının birinci yılından delikanlılık dönemine kadar olan kısmında maruz kalırlar.

Enfeksiyonun yaygınlığı, sosyoekonomik koşullarla yakından ilgilidir.

Seroepidemiyolojik tarama çalışmaları, enfeksiyonun yaygınlığının gelişmekte olan ülkelerde % 100’e varan oranlara yaklaşabildiği, gelişmiş ülkelerde ise % 30–70 arasında değişen yaygınlık oranlarına rastlandığını göstermektedir.

Diğer herpesvirüsler gibi CMV enfeksiyonundan sonra da latent döneme geçilir.

Virüs, taşıyıcıların idrar, dışkı, tükürük, semen, serviks salgısı ve süt örneklerinde uzun yıllar boyunca bulunur.

Virüs bu türden enfekte materyal ile yakın temas sonucunda bulaşır. Küçük çocukların virüsle ilk karşılaşmaları, çoğu zaman enfekte çocuklarla yakın temasları sonucunda gerçekleşir.

Bu şekilde enfekte olan çocuklar, virüsü evde bulunan bireylere kolaylıkla taşıyabilir. Cinsel temas virüsün yayılmasına neden olan en önemli yollardan biridir.

Kişilerin virüsle birden fazla kez karşılaşması yani reenfeksiyon mümkündür. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi veya bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar, latent enfeksiyonun reaktivasyonuna yol açan en önemli nedendir.

Kan transfüzyonu ve organ transplantasyonu da CMV enfeksiyonuna yol açabilen önemli nedenlerden biridir.

Virüsün bağışıklık sistemi yetersiz olan veya bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulanan bir kişiye bu yollarla bulaşarak primer enfeksiyon meydana getirmesi, ağır bir hastalık tablosuna hatta yaşam kaybına sebep olabilir.

Primer enfeksiyon sırasında gebe olmak veya olmamak klinik tablonun şiddetinde herhangi bir değişiklik meydana getirmez.

Enfeksiyona maruz kalan kişilerin yalnızca %15 kadarında klinik bulgulara rastlanır. Yani primer enfeksiyon vakalarının çok büyük bir kısmı asemptomatiktir.

CMV enfeksiyonunun sebep olduğu şikayet ve bulgular enfeksiyoz mononükleoz ile belirgin derecede benzerlikler gösterir.

Ateş, kırıklık, miyalji, farenjit, generalize lenfadenopati, hepatosplenomegali, atipik lenfositoz, serum ALT ve AST enzim aktivitelerinde artış klinik tablonun en önemli komponentlerini oluşturur.

Bunların dışında poliartrit, intersitisyel pnömoni, miyokardit, polinörit (Guillain-Barré sendromu), hemolitik anemi, trombositopenik purpura gibi komplikasyonlara da rastlanabilir.

Bu belirti ve bulguların ortadan kalkmasından sonra virüs latent hale geçer.

Diğer herpesvirüs enfeksiyonlarında olduğu gibi CMV enfeksiyonunda da periyodik reaktivasyon dönemleri yaşanabilir.

Şahsın kanında spesifik IgG antikorlarının bulunmasına rağmen, reaktivasyon dönemlerinde şahıs etrafa virüs saçar.

Primer enfeksiyonun gebelik döneminde meydana gelmesi durumunda, fetüsün enfekte olma olasılığı % 40 cıvarındadır.

Maternal enfeksiyonun gebeliğin ilk trimestirinde meydana gelmesi durumunda fetüsün de enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmektedir.

Virüse karşı önceden maternal bağışıklığın bulunması, enfeksiyonun reaktive olması veya şahsın tekrar enfekte olması durumunda fetüsün enfekte olmasını tam olarak engellemese bile önemli ölçüde azaltır.

Konjenital CMV enfeksiyonu ile doğan bebeklerin yalnızca % 5–6 kadarında çok önemli klinik bulgu ve belirtilere rastlanır.

İntrauterin gelişme geriliği, mikrosefali, intrakranial kalsifikasyonlar, mental ve motor gerilik, sensorionöral kayıplar, korioretinit, hepatosplenomegali, sarılık, hemolitik anemi, trombositopenik purpura, interstisyel pnömoni, semptomatik konjenital CMV enfeksiyonu ile doğan bebeklerde rastlanan başlıca önemli klinik bulgu ve belirtileri oluşturur.

Değerlendirme:

Enfeksiyon kuşkusu taşıyan bir kişide veya yapılan tarama çalışması sırasında IgM sınıfı antikorların pozitif bulunması, primer enfeksiyon olasılığını akla getirir.

Akut dönemde ve 2 hafta kadar sonrasında alınan serum örneklerinden elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıyla CMV’ye spesifik IgG serokonversiyonunun gösterilmesi, primer enfeksiyonun teşhisini sağlar.

Ancak, primer enfeksiyona ek olarak rekürrent enfeksiyonlarda ve reaktivasyonlarda da pozitif bulunması sebebiyle, IgM sınıfı antikorların serolojik teşhise katkısı, sınırlı bir derecede olmaktadır.

Maternal serumdan yapılan analizlerde, CMV’ye spesifik IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde primer enfeksiyonun gerçekleşmiş olduğu zamanı belirlemek amacıyla IgG avidite testine ihtiyaç duyulur.

IgM sınıfı antikorlar negatif iken, tek başına IgG sınıfı antikorların pozitifliği geçmişte geçirilmiş enfeksiyona işaret eder. Ancak primer enfeksiyonun geçirilme zamanı hakkında fikir vermez.

IgG sınıfı antikorların negatif bulunması şahsın geçmişte bu enfeksiyon etkeni ile karşılaşmamış olduğunu ve dolayısıyla da primer enfeksiyona maruz kalabileceğini gösterir.

IgM sınıfı antikorların negatif bulunması, genel olarak yakın zamanda primer enfeksiyon geçirilmemiş olduğunu düşündürse de, primer enfeksiyon geçirmekte olmasına karşın IgM antikorları negatif olan vakaların da bulunabildiği bildirilmektedir.

Numune:

Serum . BOS (jelsiz steril tüp)

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: