CMV-PCR Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

CMV PCR testi bu virüs (Sitomegalovirüs) tarafından meydana getirilen Merkezi Sinir Sistemi enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla istenir.

Beyin-Omurilik Sıvısı‘ndan, İn-Utero enfeksiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla Amniyon Mayii‘nden, Yenidoğan Bebeklerde Konjenital Enfeksiyon olasılığını değerlendirmek amacıyla İdrar‘dan çalışılabilir.

CMV-PCR Testi Nedir ?

CMV PCR testi Sitomegalovirüs enfeksiyonu düşünülen durumlarda virüsün kendisinin çoğaltılarak var olup olmadığının bakıldığı bir testtir.

CMV ile MSS enfeksiyonu geçiren bir hastanın Beyin-Omurilik sıvısından yapılan PCR çalışmasında etkenin bulunduğunun tespit edilmesi teşhisin kesinleşmesine yardımcı olur.

Sitomegalovirüs enfeksiyonları, Hamilelik döneminde Fetüs için tehlike oluşturduğu gibi, İmmunosüpressif tedavi sebebiyle veya HIV enfeksiyonu gibi bir sebeple bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için de ciddi riskler yaratır.

CMV’nin sebep olduğu MSS (Merkezi Sinir Sistemi) enfeksiyonlarında Subakut Radikülomiyelopati, Periferik Nöropati ve Ensefalit tabloları oluşabilir.

CMV-PCR Testi Pozitif Ne Demek ?

CMV-PCR Testi Pozitif demek, ilgili örnekte Sitomegalovirüs var demektir.

CMV-PCR Testi Negatif Ne Demek ?

CMV-PCR Testi Negatif demek, ilgili örnekte Sitomegalovirüs yok demektir.

Bu testte yalancı Pozitiflik söz konusu olmamakla birlikte, neticenin Negatif olması CMV enfeksiyonu olasılığını kesin olarak ekarte ettirmez.

Amniyon sıvısından PCR tekniği kullanılarak yapılan CMV ölçümü, enfeksiyonun sebep olabileceği zararın tahmin edilmesine yardımcı olur.

Amniyon sıvısından yapılan Kültür çalışmalarının veya PCR analizlerinin Negatif sonuç vermesi tek başına Fetal enfeksiyon olasılığını ekarte etmez.

Gebeliğin 21. haftasından önce alınan örneklerden yapılmış bir araştırmada PCR tekniğinin Spesifitesi % 100 olmasına karşılık Sensitivitesi % 45 düzeyindedir.

Buna karşılık 21. haftadan sonra alınan örneklerden yapılan çalışmalarda testin Sensitivitesi % 80 – 100 arasında bir düzeye ulaşır.

Numune :

Serum, EDTA’lı Tam Kan, İdrar, Beyin-Omurilik sıvısı, Amniyon sıvısı.

Beyin Omurilik sıvısı ve Amniyon sıvısı jelsiz steril bir tüp içine alınmalıdır.

Referans Değer :

Negatif