Creutzfeldt Jakob Hastalığı Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJH) nadir görülen, dejeneratif ve daima ölümcül bir Beyin hastalığıdır.

Dünya genelinde her yıl 1 milyonda 1 kişiyi etkilemektedir.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Nedir ?

Olağandışı bir “yavaş Virüs” ya da başka bir organizmanın neden olduğuna inanıldığı Beyin hastalığıdır.

Hastalığı olan insanlarda hiçbir zaman bir virüs veya başka bir organizmayı izole etmek mümkün olmamışsa da, günümüzde Prion adı verilen bir Protein türünün hastalığa neden olduğuna inanılmaktadır.

Prion Proteinleri bir araya toplanır veya yığılır. Bu Protein agregatlarının CJH’da görülen Nöron kaybına ve Beyin hasarına yol açabileceği düşünülüyor.

Prion Nedir ?

Virüs ve Bakteriler gibi bilinen organizmalardan farklı, alışılmadık özelliklere sahiptir.

Öldürmek zordur

Nükleik Asitleri (DNA veya RNA) herhangi bir genetik bilgi içermez

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Nasıl Bir Hastalıktır ?

CJH semptomları tipik olarak 60 yaş civarında başlar ve hızlı bir seyir izler.

Hastaların yaklaşık % 90’ı 1 yıl içinde ölür.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Nasıl Bulaşır ?

Prion Proteinleri, hem vücudun hücrelerinde bulunan zararsız bir Protein olan normal bir formda, hem de hastalık yaratan bulaşıcı bir biçimde bulunur.

Kendiliğinde CJH gelişebilir, çünkü bir kişinin normal Prionlarının bir kısmı kendiliğinden bulaşıcı formuna geçer ve sonra zincir reaksiyonunda diğer hücrelerdeki Prionları değiştirir.

CJH, hava yoluyla, dokunarak veya diğer temas yollarıyla bulaşmaz.

Hastalığın bulaşmasını önlemek için, enfekte kişilerin Beyin dokusuna ve omurilik sıvısına maruz kalınmamalıdır.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

CJH hızla ilerleyen Demans ile karakterizedir.

Kişilik değişiklikleri

Görme bozuklukları

Uykusuzluk

Depresyon

Olağandışı hisler 

Zihinsel zayıflama 

Miyoklonus adı verilen istem dışı kas kasılmaları

Körlük

Hareket etme ve Konuşma yeteneklerini kaybetme

Koma

Alzheimer Hastalığı veya daha birçok Demans tipine göre daha hızlı gitme eğilimindedir.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir ?

Şu anda CJH için tek bir tanı testi bulunmamaktadır.

Ensefalit (Beyin iltihabı) veya Menenjit gibi bunamanın tedavi edilebilir diğer biçimlerini ekarte etmek için EEG, BT, MR gibi testler kullanılabilir.

CJH tanısını doğrulamanın tek yolu Beyin Biyopsisi ya da Otopsi’dir.

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Tedavisi Nasıldır ?

CJH’yi iyileştirecek veya kontrol altına alabilecek herhangi bir tedavi yoktur.

Çeşitli diğer ilaçlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte şu ana kadar hiçbir tedavide insanlarda herhangi bir istikrarlı fayda görülmemiştir.

CYH için halihazırdaki tedavi, semptomları hafifletmek ve bireyin mümkün olduğunca rahat hissetmesini amaçlamaktadır.