Crigler Najjar Sendromu Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Crigler Najjar Sendromu‘na Kalıtsal Unkonjuge Hiperbilirubinemi de denir.

Crigler-Najjar Sendromu, Bilirubin’in vücuttan düzgün şekilde dönüştürülüp temizlenememesi ile karakterize nadir bir genetik bozukluktur.

Crigler Najjar Sendromu Nedir ?

Üridin Difosfoglukronozil Transferaz (UGT) enziminin yokluğu ya da azlığı nedeni ile oluşan Bilirubin metabolizması bozukluğudur.

Bilirubin, esas olarak eski veya yıpranmış Kırmızı kan hücrelerinin doğal yıkımının bir yan ürünü olan Turuncu-Sarı bir Safra Pigmenti’dir.

Normalde, Bilirubin atılımı için konjuge edilmemiş bir formdan suda çözünebilen ve vücuttan atılan (Konjuge Bilirubin) bir şekle dönüştürülür.

Etkilenen kişiler, Konjuge formlara Konjuge olmayan Bilirubin dönüşümü yapamazlar, çünkü Bilirubin parçalanması için belirli bir Karaciğer enzimine ihtiyaç duyarlar.

Bilirubin dönüştürülemediğinden kanda yüksek seviyelerde bağlanmamış yani İndirekt Bilirubin birikir (Hiperbilirubinemi).

Crigler-Najjar Sendromunun en belirgin bulgusu Deri, Mukoza zarlarında ve Gözlerin Beyazlarında sürekli bir şekilde sararma’dır.

Crigler Najjar Sendromu Tipleri Nelerdir ?

Bu bozukluğun iki biçimi vardır:

Tip I

Neredeyse hiç enzim aktivitesi yoktur.

Ağır, hatta hayatı tehdit eden semptomlar ile karakterizedir.

Tip II

Kısmi enzim aktivitesi ve hafif belirtilerle karakterizedir.

Her iki form da Otozomal Resesif geçer.

Crigler-Najjar Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Crigler-Najjar Sendromu Tip I’in belirtileri doğumdan kısa bir süre sonra belirginleşir.

Sarılık

Yaşamın ilk ayında Kernikterus

Kernikterus, potansiyel olarak hayatı tehdit eden Nörolojik bir durumdur, Beyinde zehirli seviyelerde Bilirubin birikir ve Merkezi sinir sistemine zarar verir.

Kernikterusun erken belirtileri ;

Enerji eksikliği (uyuşukluk)

Kusma

Ateş veya

Yetersiz beslenme

Bazı reflekslerin olmaması (Moro Refleksi)

Kas spazmları (Opistotonus)

İstemsiz Kas hareketleri (Spastisite) 

Kernikter atağı sonunda hayatı tehdit eden Beyin hasarı‘na neden olabilir.

Crigler-Najjar Sendromu Ne Kadar Sıktır ?

Crigler-Najjar Sendromu, erkekleri ve kadınları eşit oranda etkiler. Bu insidansın genel nüfusta 750.000-1.000.000 kişi arasında 1 olduğu tahmin edilmektedir.

Gilbert Sendromu, Crigler-Najjar Sendromuna neden olan aynı gen mutasyonlarından kaynaklanır, ancak etkilenen bireyler UGT1A1 enziminin normal aktivitesinin yaklaşık üçte birini korur.

Semptomlar hafiftir.

“Gilbert Sendromu” hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Crigler-Najjar Sendromu Tanısı Nasıl Konur ?

Yaşamın ilk birkaç gününde inatçı Sarılık devam eden Bebeklerde şüphelenilir.

Tanı, kapsamlı bir klinik değerlendirme, karakteristik bulgular, detaylı hasta öyküsü ve özel test ile doğrulanabilir.

Hemoliz yokluğunda, anormal derecede yüksek İndirekt Bilirubin varlığı tipiktir.

Moleküler genetik testler, Crigler-Najjar Sendromunun teşhisini doğrulayabilir. Moleküler genetik test, bozukluğa neden olduğu bilinen mutasyonları UGT1A1 geninde tespit edebilir.

Crigler-Najjar Sendromu Tip I ve Tip II’yi ayırmak önemlidir. Bir Barbitürat olan Fenobarbital kullanımı, Crigler-Najjar Sendromu Tip II ve Gilbert Sendromundan etkilenen bireylerin kan Bilirubin düzeylerini düşürür ancak Crigler-Najjar Sendromu Tip I’li kişiler için etkisizdir.

Crigler-Najjar Sendromu Tedavisi Nasıldır ?

Tedavi, kandaki Konjuge olmayan Bilirubin düzeyini düşürmeye yöneliktir.

Crigler-Najjar Sendrom Tip I’de, Kernikterus gelişimini önlemek için erken tedavi şarttır. Tip II Crigler-Najjar Sendromu hafiftir ve Fenobarbital yanıt verir, tedavi farklıdır.

Crigler-Najjar Sendrom Tip I’in tedavisinde esas olan agresif Fototerapi‘dir.

Bu prosedür sırasında çıplak deriye yoğun ışık uygulanırken gözler korunur. Bu ciltteki Bilirubin moleküllerini değiştirmeye yardımcı olur, böylece Konjuge olmadan Safradan atılabilir.

Cildin Güneş ışığına maruz kalması kan Bilirubin düzeylerini azaltmada çok etkilidir.

Plazmaferez, kandaki Bilirubin seviyelerini hızla düşürmek için kullanılır. 

Karaciğer Transplantasyonu, Tip 1 Crigler-Najjar Sendromu olan bireyler için tek kesin tedavi yöntemidir.

Crigler-Najjar Sendromu Tip II, Fenobarbital ile tedaviye cevap verir.