CRP (C-Reaktif Peptid) Testi Nedir ? & CRP Yüksekliği Nedenleri

CRP testi başlıca bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Ayrıca akut koroner sendrom tablosuyla takip edilen hastalarda miyokardiyal enfarktüs gelişme riskinin ve halen sağlıklı bireylerin gelecekte kardiyovasküler hastalık geçirme risklerinin değerlendirilmesi sırasında da kullanılabilir.

CRP, mikroorganizmaların yanı sıra hasara uğramış her türlü hücre artığında da bulunabilen fosfokolin ve fosfolipit moleküllerine bağlanabilen bir moleküldür.

Karaciğerde sentezlenen bir akut faz reaktanıdır yani enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve travma gibi birçok durumda sentezlenir ve birkaç saat sonra kanda yükselir.

Sentezi interlökin–1 (IL–1), interlökin–6 (IL– 6) ve tümör nekroz faktör (TNF) tarafından uyarılır.

Yüksek olması ayrıca koroner arter hastalığı için bir risk faktörüdür.

Bakteriyel enfeksiyonlar, sepsis, yüksek ateşli hastalıklarda 1000 kata kadar artabilir.

CRP inflamasyon göstergesidir ama spesifik değildir.

Yani CRP yüksekliği tek başına inflamasyonu göstermez, destekler. Diğer klinik bulgular ve testlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Tedavi veya remisyonları izlemede de fayda sağlar, seviyesinin düşmesi iyidir.

CRP yüksekliği nedenleri :

Birçok artrit vakası
İnflamatuvar barsak hastalıkları
Pelvik inflamatuvar hastalık (PID)
Lupus ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar
Sepsis
Bakteriyel enfeksiyonlar
Travmalar
Cerrahi operasyonlar
Kronik enfeksiyonlar
Kanserler
Lenfomalar
Dev hücreli arterit
Osteomiyelit
Tüberküloz
Gebeliğin son dönemleri
Doğum kontrol hapları ve östrojen alma
Obezite

CRP sedimantasyondan daha önce kanda yükselir ve olay düzeldikçe ondan daha hızlı bir şekilde
düşer.

Ameliyatlardan 2-6 saat sonra yükselir ve operasyondan sonra 3 güne kadar normal seviyelere iner. Yüksek kalması olası infeksiyonu gösterebilir.

İltihabi reaksiyonun başlamasından sonra çoğunlukla 4–6 saat içinde yükselmeye başlar. En yüksek konsantrasyona ulaşması için 24–48 saat geçmesi gerekebilir.

Sedimentasyonun aksine anemi, polisitemi, sferositoz, makrositoz, konjestif kalp yetmezliği, hipergammaglobulinemi gibi durumlardan etkilenmemesi sebebiyle, iltihabi olaylar için daha spesifik bir gösterge olarak kabul edilir.

Viral enfeksiyonlarla mukayese edildiğinde bakteriyel enfeksiyonlarda çok daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır.

Kalp hastalığı riskini belirlemede CRP testi en az kolesterol kadar değerli bilgiler verir. CRP yüksekliği
yaklaşık olarak kalp hastalığı riskini 3 kat artırmaktadır.

Özel metodlarla ölçülen bir CRP türevi testi de yüksek hassasiyete sahip (high sensitivity ya da hsCRP) C-reaktif proteindir. Bu testte çok daha düşük konsantrasyonlardaki CRP ölçülebilmektedir.

hs-CRP genellikle koroner arter hastalığı olan veya koroner arter hastalığından şüphelenilen kişilerde ölçülür ve yüksek hs-CRP klasik risk faktörlerine ek bir risk faktörü olarak hastanın kalp hastalığı riski açısından sınıflandırılmasına yardım eder.

Amerikan Kalp Derneği‘nin önerileri doğrultusunda hastaları hs-CRP seviyelerine göre koroner arter hastalığı riski açısından aşağıdaki şekilde derecelendirmek mümkündür.

Buna göre;

hs-CRP Seviyesi (mg/L)      Risk Derecesi

< 1.0                                         Düşük risk
1.0 – 3.0                                   Orta derece risk

3.0                                        Yüksek risk

Numune:

Serum.

Referans değerler :

< 5 mg/l

 

CRP (C-Reaktif Peptid) Testi Nedir ? & CRP Yüksekliği Nedenleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: