Cyfra 21-1 Testi Nedir ?

Cyfra 21-1 özellikle Non-Squamöz Akciğer Kanserleri’nin gidişatını kontrol etmek ve rekürrensleri saptamak için kullanılır.

Sitokeratin Fragman 21-1 adıyla da bilinen yeni bir tümör belirteci olup, Akciğer kanserleri için en özgül belirteçlerden biridir.

Cyfra 21-1 Testi Nedir ?

Bronş kanserlerinde Cyfra 21-1 pozitifliğini (% 85), CEA, SCC gibi diğer belirteçlerden daha yüksek oranda saptayan çalışmalar vardır.

Malign plevral efüzyonların benign olanlardan ayrılmasında tümör belirteçlerinin rolüne bakıldığında, Cyfra 21-1 ve Ca 15-3’ün en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu iki belirtecin kombine kullanımı önerilmektedir.

Referans Aralığı :

4.24 ng/mL ve üstü değerlerde Bronş Kanseri varlığı yüksek ihtimaldir. Ayrıca ürolojik, Gastrointestinal ve jinekolojik bazı kanserlerde de artar.