D-Ksiloz Absorbsiyon Testi Nedir, Neden Yapılır ?

D-Ksiloz Absorbsiyon Testi, Bağırsaklardan monosakkarit emilimi değerlendirilerek Duodenum ve Jejunumun fonksiyonal bütünlüğünün kontrol edilmesi amacıyla istenir.

Zor bir test olduğundan ve alternatifleri olduğundan günümüzde pek istenmez.

D-ksiloz, normal koşullarda kanda çok düşük konsantrasyonda bulunan bir pentozdur.

Ağız yoluyla alındığında İnce bağırsağın proksimal kısmından pasif bir şekilde emilerek kana geçer ve ardından idrarla atılır.

Test sırasında alınan kan ve idrar örneklerinden yapılan D-ksiloz ölçüm sonuçları değerlendirmeye tabi tutularak İnce bağırsakların emilim kapasitesi hakkında fikir sahibi olunur.

Test Nasıl Yapılır ?

Testin uygulanması sırasında, sabah aç karnına laboratuvara gelen hastadan, önce Mesanesini boşaltması istenir ve ardından hekimin tercihine bağlı olarak 5 veya 25 gram, çocuklarda ise maksimum 25 gramı geçmemek üzere kg başına 0,5 gram D-ksiloz 250 mL su içinde eritilmiş olarak verilir.

Yeterli idrar akımının sağlanması amacıyla ilave olarak aynı hacimde su verilir. İzleyen 5 saat boyunca hastanın bütün idrarı toplanır.

Bu arada çocuklarda 1. saatte, yetişkinlerde ise 2. saatte hastanın kan örneği alınır. İdrar ve kan örneklerindeki D-Ksiloz konsantrasyonları ölçülür.

D-Ksiloz Absorbsiyon Testi Neden Yapılır ?

Kan ve idrar numunelerinden elde edilen ölçüm sonuçlarının referans aralık sınırları içinde bulunması, emilim sorununun olmadığını, düşük değerler ise İntestinal malabsorbsiyon sorununun bulunduğunu gösterir.

Çölyak hastalığı

Tropikal sprue

Crohn hastalığı

İmmünglobulin yetersizliği

AIDS enteropatisi

Pellegra

Askariyazis başta olmak üzere bazı parazitik enfestasyonlar

Blind Loop Sendromu

Radyasyon Enteriti ve

Cerrahi Bağırsak rezeksiyonu D-ksiloz emilimini azaltan başlıca hastalıklardır.

Ayrıca

Amiloidoz

İnce bağırsak iskemisi

Whipple Hastalığı

Eozinofilik Gastroenterit

Zollinger Ellison Sendromu

Skleroderma

Bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması emilimde azalmaya sebep olur.

Numune:

Serum ve idrar.

Testin uygulanması sırasında uygun zamanda alınan kan örneği ve toplanan idrar kullanılır.

İdrar örneği soğuk ve karanlık ortamda toplanmalı ve muhafaza edilmelidir.

Yetişkin hastalar minimum 8 saatlik sabah açlığı ile laboratuvara gelmelidir.

Küçük çocuklarda 4 saatlik açlık yeterli bulunabilir.

Aspirin ve Nonsteroid antiromatizmal ilaçlar testten önceki 24 saat içinde alınmamış olmalıdır.

Testten önce test sırasında bol su içilmelidir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !