Digoksin Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Digoxin testi özellikle Kalp yetmezliği tedavisi sırasında ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Digoksin Nedir ?

Digoksin başlıca olarak  Konjestif Kalp yetmezliği ve çeşitli Kardiak ritim bozuklukları’nın tedavisi amacıyla yaygın şekilde kullanılan bir ilaçtır.

Digoksin kolaylıkla emilen bir ilaç olduğu halde, bağırsak florasının durumu, bağırsakların ilaç alınma sırasındaki doluluğu, şiddetli egzersiz ve beraberinde kullanılan diğer ilaçlar emilimi etkileyebilir. Emilen Digoksin, başta Kalp, Böbrekler ve Karaciğer olmak üzere bütün organ ve dokulara dağılır.

Hücrelerde Na-K-ATPaz enzimini inhibe ederek Sodyum/Kalsiyum değişimini aktive eder ve hücre içi Kalsiyum miktarını arttırır. Bu yolla Kalbin kasılma gücü artar ki buna Pozitif inotropik etki denir.

Miyokardın kasılma gücü üzerine yaptığı bu düzeltici etkiyle Kardiak output’u artırır, venöz basıncı, kan hacmini azaltır. Ventrikül atım hızını azaltarak stabilize eder.

Oral alımdan sonra kısa bir süre içinde kan seviyesi yükselir ve 6–8 saat içinde dengeye ulaşır. Bu nedenle ilaç alımının üzerinden 6–8 saat geçmeden numune alınmaması önerilir.

Ortalama eliminasyon yarı ömrü 36–40 saattir. Böbrek hastalığı olanlarda eliminasyon hızı belirgin şekilde yavaşlar. Başlıca idrar yoluyla, biraz da Karaciğer vasıtasıyla vücuttan atılır.

İlacın terapötik ve toksik kan seviyeleri arasındaki farkın düşük olması toksite riskini yükseltir. İlacın metabolizması kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterdiğinden kan konsantrasyonunun zaman zaman kontrol edilmesinde yarar vardır.

Digoksin Toksisitesi durumunda Kardiyak ritim bozukluğu ortaya çıkar. Bunun dışında iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar; yorgunluk, baş dönmesi, bulanık görme, görsel ve işitsel halüsinasyonlar, paranoid düşünceler ve depresyon gibi nöro-psikiatrik bulgular görülebilir.

Değerlendirme;

Terapötik aralığı aşan değerler tedavi dozunun vakit geçirmeden ayarlanmasını gerektirir.

3 ng/mL’yi aşan konsantrasyonlar karşısında vakit geçirilmeden hastanın doktoru ile temasa geçilmesi gerekir.

Test Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan (serum) çalışılır.

Son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.

Numune son dozdan en az 6 saat sonra alınmalıdır. Stabil kan seviyesinin belirlenmesi isteniyorsa, sonraki dozdan hemen önce alınabilir.

Stabil kan seviyesine yaklaşık olarak 5 gün içinde ulaşılır.

Referans Aralığı Nedir ?

Terapotik düzey : 0.6-2.0 ng/ml

Toksik düzey : > 2.5 ng/ml

Panik Değer Nedir ?

3 ng/mL üzeri panik değer olarak kabul edilir.

Minimal toksik belirtilerin ortaya çıktığı dozun iki katından daha yüksek konsantrasyonlar yani 4 ng/mL üzeri ölümle sonuçlanabilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !