Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyde yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir ?

Bu rahatsızlığın temel özelliği, kalıcı ve sürekli dikkatsizlik belirtileri ve yerinde duramama diye nitelenen aşırı hareketliliktir.

Yürümeye yeni başlayan 1-2 yaşlarındaki bir çocuğun çok hareketli olması beklenen bir durumdur. Ancak 12 yaşındaki bir çocuğun sınıfta 10-15 dakika bile yerinde oturamaması gelişimsel olarak olağan karşılanmaz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Neden Olur ?

Bilimsel araştırmalar DEHB’in biyolojik bir bozukluk olduğunu ortaya koymaktadır, ancak nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

Davranışları denetlemek için Beyin tarafından kullanılan Nörotransmitter’lerin dengesizliği

Merkezi sinir sisteminde anormal Glikoz metabolizması

Hamileyken Alkol ve Uyuşturucu alma

Kalıtım

Erken doğum

Küçük yaşta geçirilen ameliyatlar, Kaza veya Hastalıklar ve

Bazı ilaçlar DEHB gelişiminde etkili olabilir.

 

 

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir ?

Aşırı Hareketlilik

Sınıfta yada oturması beklenen durumlarda oturmaz, yerinden kalkar el ve ayaklarını sürekli oynatırlar.

Kendi Başına Karar Vermekte Güçlük

Sürekli Konuşma, Bağırma

Arkadaş Bulmakta Güçlük

Aklın Başka Yerde Olması

Saygısız ve Küfürlü Konuşma

Unutkanlık 

Depresyon

Kendine Güven Azlığı

Uyku Süreleri Kısalığı

Genellikle  Obsesif-Kompulsif Tepkiler 

El Yazıları Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kimlerde Görülür ?

DEHB genellikle çocuklarda görülürse de, DEHB’li çocukların % 30-65’ lik kısmının yetişkinlikte bile tüm belirtileri sürdürmeye devam ettiği görülmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur ?

DEHB’nun var olduğundan söz edebilmek için, bu belirtilerin 7 yaşından önce ortaya çıkması, davranışların çoğunu en az 6 ay süreyle göstermiş olması ve bu belirtilerin günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması gerekmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nasıldır ?

İlaçla tedavi gören DEHB’li çocukların % 80’ninde belirtilerde azalma görülür.

Ancak belirtilerde azalma olması bozukluğun ortadan kalkması demek değildir. İlaçla tedavi çocuk psikiyatristi gerek görüyorsa verilir. Bunun yanı sıra davranışsal ve psiko-eğitimsel yardımlara da gereksinimi vardır. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Edilmezse Ne Olur ?

Eğer zamanında ve yeterli tedavi edilmezlerse DEHB’li bireyler madde bağımlılığı, depresyon, akademik başarısızlık, mesleki sorunlar ve evlilik sorunları yaşayabilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Ebeveynlerine Öneriler :

DEHB’li çocukları suçlayıcı ve otoriter bir tutum içine girmek, çocukların düzensizliği ve dikkatsizliğini giderek arttırır.

Anne Baba olarak çocuğun olumlu yönlerini ön plana çıkarmanız, öz saygılarını gelişimi için çok önemlidir.

Dikkatleri çok çabuk dağıldığı için ders çalışma ortamını çok iyi düzenlemelisiniz.

Bu çocuklara dikkat çekecek yollarla talimat verilmelidir. Bağırmak çocukta talimatın anlamına değil, sesin yüksekliğine odaklanmaya yol açar.

TV, Bilgisayar ve video oyunları sınırlanmalıdır.