Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir ?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile giden zihinsel bir sağlık sorununu ifade eder.

Bu  çocuklarda, dürtü kontrolü bozukluğu, aşırı aktivite ve/veya dikkat dağılması ana sorunlardır. İstatistikler, çocukların ve gençlerin % 7’sine kadarının herhangi bir zamanda bu bozukluktan  muzdarip olduğu göstermiştir.

Çocukların % 11’inde çocukluk döneminde bir noktada teşhis konulmaktadır. DEHB tanısı erkek çocuklarda kızlara oranla 2 kat daha fazla konmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu türleri nelerdir ?

Üç tip DEHB vardır:

Ağırlıkla hiperaktif /dürtüsel
Önemsiz dikkat çekici
Birleşik sunum (dürtüsel, dikkatsiz ve hiperaktif)

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedenleri nelerdir ?

DEHB için tek bir sebep olmasa da, bozukluğu geliştiren bir kişinin riskini arttıran çok sayıda biyolojik, çevresel ve sosyal faktör vardır.

Beyin görüntüleme çalışmaları, DEHB olan insanların Beyinlerinin daha küçük olma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Beynin belirli bölümleri arasındaki bağlantılar daha azdır ve beyindeki nörokimyasal madde olan Dopaminin düzenlenmesi, normal  insanlara kıyasla daha azdır.

Rahimde ortaya çıkabilecek DEHB risk faktörleri maternal stres, gebelik sırasında sigara içimi ve doğumda düşük ağırlıktır.

Erkek olmak ve ailede DEHB hikayesi olması, riski artırmaktadır.

Bu hastalık aynı zamanda çocukluk döneminde evde tütün dumanına maruz kalmakla (pasif içici) bağlantılıdır.

Sosyal olarak, düşük aile geliri ve düşük baba eğitimi DEHB gelişimi için risk faktörleridir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri nelerdir ?

DEHB belirtileri aşağıdakileri içerir:

Dikkatsizlik

Dikkatsizce hatalar yapar ya da ayrıntılara dikkat etmede sorun yaşar.
Görevler veya boş zaman etkinlikleri sırasında kötü konsantrasyon.
Talimatları tamamlamakta ya da görevlerini ve işlerini tamamlamakta sıklıkla başarısız olur.
Kısa dikkat süresi.
Odaklanma zorluğu yüzünden sürekli yoğunlaşmayı gerektiren faaliyetlere katılmaktan sıklıkla kaçınır, hoşlanmaz veya direnir.
Görevleri veya etkinlikleri tamamlamak için gereken şeyleri tekrar tekrar kaybeder.
İlgisiz girdiler veya ilgisiz düşüncelerle kolayca dağılma eğilimindedir.
Sık unutkanlık / isteksizlik olur.

Hiperaktivite ve dürtüsellik

Sık sık kararsız kalır veya eller veya ayaklara dokunur.
Sık sık otururken sıkıntı yaşar.
Sık sık huzursuzluk ya da can sıkıntısı çeker.
Boş vakit geçirme faaliyetlerinde sıkıntı çeker.
Bir kerede birden fazla etkinlik gerçekleştirir.
Sıklıkla çok konuşur.
Diğerlerini konuşurken sık sık keser.
Sırasını beklemekte zorlanır.
Başkalarına sık sık karışır.

DEHB olan çocukların, sahip oldukları aktivitelere aşırı derecede odaklanabileceği gerçeği, onların DEHB olmadığını göstermez.

DEHB çocuklarının dikkat farkı, özellikle de daha az keyif verici faaliyetleri tamamlamaları gerektiğinde daha dikkatli olmama eğiliminde olmalarıdır.

Öfkeyi yönetmek için uykusuzluk, huzursuzluk, öfkelenme gibi semptomların DEHB’ye spesifik olmadığı veya tanısı için gerekli olmadağı gibi birçok çocuk, genç ve bu hastalıkları olan yetişkinler bu semptomlara sahiptir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tedavisi nedir ?

İlaçlar genellikle DEHB’nin tedavisinde etkili olmakla birlikte, ilaç içermeyen bir takım tedaviler de vardır.

DEHB hastası ve sevdiklerine yönelik psikoterapi, bu durumun zorlukları ve baş etmenin yolları hakkında anlayışı geliştirmede çok değerli olabilir.

DEHB olan çocuğun ebeveynleri, akranları ve okullarıyla olan etkileşimlerini ele alan davranışsal tedaviler, çocuğun işlev görme kabiliyetini geliştirmede de önemlidir.

DEHB olan çocuklar sıklıkla ilaç reçetesinden fayda görürler. Bu bozukluğun tedavisinde kullanılan en yaygın ilaçlar uyarıcı ilaçlardır.

Belki de DEHB’nin tedavisinde en eski reçete edilen uyarıcı Ritalin’dir. Bununla birlikte, daha büyük yaştaki çocukların ve gençlerin küçük çocuklara kıyasla daha uzun süren günleri göz önüne alındığında, daha uzun süren uyarıcılar genellikle bu yaş grupları için reçete edilir.

Bu reçete edilen ilaçlara örnek olarak Daytrana yamaları, Quillivant-XR sıvısı, Ritalin-LA, Concerta ve dexmetilfenidat (Focalin-XR) gibi metilfenidatın uzun etkili preparatlarının yanı sıra uzun etkili amfetamin tuzu Adderall-XR sayılabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun komplikasyonları nedir ?

DEHB’li çocukların yaşamları genelde sıkıntılı geçer. Odaklanamama sorunu ve dürtüsel saldırganlığa sahip olmaları nedeniyle arkadaş edinme ve bunları koruma güçlüğü çekerler.

Tedavi edilmezse, bu zorluklar okul sorunları, sosyal izolasyon ve aile üyeleri ile fırtınalı ilişkilere yol açabilir.

DEHB olan yetişkinler, obezite, sınırda kişilik sorunları, yasal sorunlar, madde kötüye kullanımı, depresyon ve anksiyete bozuklukları için önemli bir riske sahiptirler.

Neyse ki, tedavi gören çocuklarda, DEHB ile ilişkili birçok komplikasyon gelişmez.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu önlemek mümkün müdür ?

Araştırmalar, 6 aya kadar emzirmenin kişilerin DEHB’yi geliştirmesini engelleyebileceğini gösteriyor.

Annenin uyuşturucu kullanımı ve toplumsal şiddete maruz kalması, tıbbi ve duygusal konulara maruz kalması gibi çevresel ve toplumsal sorunlar, DEHB gelişimi için risk faktörleri olduğundan bu sorunların önlenmesi veya tedavisi bu durumun ciddiyetini önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilir.